Se Sou Fujimoto’s forelæsning på AAA

PRIMITIVE FUTURE
Forelæsning af den japanske arkitekt Sou Fujimoto

Arkitektskolen Aarhus, 13. maj 2011

“Sou Fujimoto is one of Japans young and most succesfull architects. His studio has brought us some of the most valuable projects in Japan. In smaller scale one could mention the project Final Wooden House, a small pavillion built of pieces of timber which functions as both furniture and the construction. Another more recent project is Tokyo Appartments Læs resten af dette indlæg »


AFGANG 2011; Baggårdens potentialer_et offentligt rum på Trøjborg

Af Thomas Bossel, Afgang fra Institut 1, Arkitektskolen Aarhus

FAGLIGT FOKUS
Mit afgangsprojekt vil omhandle hvordan en karré kan bruges som mediator mellem hhv. by og baggård. Jeg vil undersøge hvordan et in-fill projekt kan styrke en eksisterende karrébebyggelse ved at åbne op ind til baggården og på den måde udnytte dens potentialer. Baggården er i mit projekt et offentligt tilgængeligt rum tiltænkt bevægelse og kropslig udfoldelse.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER:
Hvilket potentiale er der i den uafsluttede karré og hvordan udnytter man de muligheder der ligger i åbningen mellem de to verdener: byen og baggården, samt niveauerne over og under jorden? Hvordan kan et in-fill-projekt hjælpe til at gøre den afgrænsede karré mere åben, i forhold til, at formidle kontakt mellem baggård og by og uden at ødelægge de potentialer der ligger i åbenheden? Hvordan kan en karré være fællesskabende og aktiverende for baggården og samtidigt respektere beboernes private rum? (Terrasser, altaner etc.). Læs resten af dette indlæg »


Arkitekturløbet

KOM NU!

KOM UD OG LØB I VORES SMUKKE BY!Lydstudio på Ryesgade

af Nicolai Ramm Østgaard, Afd 6. – 5.semester

Opgavens formål var, at give færdigheder i at udforme og tilrettelægge en bygningskunstnerisk besvarelse med komplekse problemstillinger, samt færdigheder i selvstændigt at udvikle metoder der gennem forskellige
arbejdsformer fastholder en progression i et projektforløb.

Under hele opgaveforløbet lå udfordringen i at lade et sammensat program møde en diagrammatisk forestilling om, hvordan man opfatter konteksten, hvordan bygningen møder konteksten, hvordan kroppen møder bygningen og deraf kroppens indtræden og bevægelse igennem den.

Læs resten af dette indlæg »


UNDERSØGELSE – Er vores uddannelse up-to-date?

Er vi som arkitektstuderende på forkant med udviklingen, eller er det udviklingen der ikke er på forkant med os? Hvad siger de studerende selv?

En uddannelse er altid i bevægelse
Tegnestuerne har i de seneste år sat gang i en større professionalisering af deres digitale 3D kompetencer. Et af de helt centrale, næsten religiøse buzz begreber er BIMBuilding Information Modeling. Men rigtig mange studerende kender måske slet ikke til begrebet, og spørgsmålet er så om det mon er et problem?

De fleste tegnestuer har en forventning til hvad vi lærer af digitale værktøjer på arkitektskolen. De studerende på Bygningskonstruktør- og Ingeniørskolerne droppede for 2-3 år siden ‘old-school’ 2D CAD programmer og skiftede over til de nye 3D [BIM] programmer, som f.eks. REVIT Architecture eller ARCHICAD. Hvis man synes at BIM virker kedeligt og teknisk, ja, så handler det måske om, at det er ingeniører og bygningskonstruktører der pt. sætter BIM dagsordenen – som f.eks. i denne filmintroduktion til BIM.

Er vores uddannelse nødt til at optage de nye digitale krav fra branchen, eller skal vi fortsætte med at arbejde med de værktøjer vi individuelt synes fungerer godt? Hvordan sikrer vi bedst de kreative arbejdsmetoder vi udvikler på skolen, i relation til de krav vi vil møde på arbejdsmarkedet?

Kryds din mening af
StudArk vil gerne stikke en finger i jorden og høre hvad de studerende siger til denne debat og se hvor  forskellig den er  fra skole til skole. Så udfyld venligst det interaktive spørgeskema som ses nedenfor – specifikt rettet til hver af de 3 skoler. Sæt kryds hvor du er enig, og skriv evt. en kommentar til debatten efterfølgende.

Læs resten af dette indlæg »


KTR / Transformation holder udstilling

TIRSDAG 14.JUNI KL 16-18 I STENSALEN  / DANNESKJOLD-SAMSØES ALLÉ 41

KÆRLIG HILSEN TRANSFORMATION


A MAZE, sommerfest AAA

På tirsdag starter forsalget til SOMMERFESTEN som løber af stablen om en lille uge (LØRDAG d. 18.6.) i GYMNASTIKSALEN PARADISGADE kl. 21.00.
Billetten koster 50 kr. og ‘ER DET HELE VÆRD’! Der vil være et lækkert lineup med: KJÆR OG KROMANN, OSKAR VESTERGAARD og RASMUS WENG.
Barpriserne er som altid skruet i bund (SHOT 10 kr., ØL 15 kr. og CIDER 20 kr.) så det eneste vi skal huske er DOLLARS, BRØDKRUMMER OG MALERSNOR!?

VI SES I BAREN!


Se Jan Gehl’s forelæsning på Arkitektskolen Aarhus

Nu kan alle jer der gik glip af Jan Gehl’s ret fantastiske forelæsning på Arkitektskolen Aarhus d. 26. maj, se den her på StudArk. Vi arbejder på fremover at lægge flere af de store forelæsninger, fra alle tre arkitektskoler, op på bloggen. Men det kan kun ske i det omfang at forelæseren giver sin tilladelse til at det må lægges på nettet. Dette vil vi selvfølgelig opfordre dem til fremover.

God fornøjelse!


Træsamlinger på kajen

Som en del af en gammel kulturarv agerede Transformation i 2,5 uge håndværkere på kajen foran Arkitektskolen i København.

En tapsamling eller mortise og tenon-samling er en teknik som mest er kendt til at forbinde to stykker træ- f.eks. bjælker eller brædder. Andre materialer anvendes også. Mortise kaldes på dansk taphul – og tenon kaldes sinketap. Ved samling af brædder ønsker man at de griber ind i hinanden. Derfor fræser/hakker man et hul i det ene stykke – og en tap i det andet stykke.

Vi fik en kort indtroduktion til opmåling af træ, derefter hvordan man skærer i træ og til sidst hvordan man stemmer tappen på plads. Man skulle tro, at det ville være nemt at skære, stemme og måle op, men det kræver tålmodighed, præscision og mange muskler at få træstykkerne til at blive til en helhed.

Det var 2,5 uge med en tunge skyer, regn, og en højre arm der voksede i takt med brugen af saven. Det var også 2,5 uge med glade samarbejdsvillige studerende, mødepligt kl 7 (som rigtige håndværkere, ellers var der wienerbrød til alle) og fysisk aktivitet til en afveksling.

Ud over tapsamlingerne fik vi også en rundvisning med fokus på gammel byggeskik på Frilandsmuseet, samt farvekursus i Kalkfarver, hvor man blander “kalkmælk” = “hvidtekalk” og “farvepasta” = “pigmentpasta”, og tilføjer til slut farve pigment.

Det har været virkelig fantastisk at udforske træet og dets grænser og producere forskellige emner kun ved hjælp af håndkraft som små dele af en bygning, men som i sammenhæng udgjorde helheden – om det var kippen, hjørnebladet eller en fransk lås har alle forbindelser sin egen værdi og mulighed og bliver brugt specifikt et bestemt sted.

Som afslutning holdt vi udstilling på kajen og stillede vores samlinger op på en lang række, hvorved sammenhængen af alle de mange stykker kunne læses i flere forskellige skala.

Samlingerne kommer til at fremstå landskabelige, men kan også læses som en bygningsenhed, selvom de står i deres konkrete mål 1:1.

Læs resten af dette indlæg »


Træsamlinger på kajen

Som en del af en gammel kulturarv agerede Transformation i 2,5 uge håndværkere på kajen foran Arkitektskolen i København. 

En tapsamling eller mortise og tenon-samling er en teknik som mest er kendt til at forbinde to stykker træ- f.eks. bjælker eller brædder. Andre materialer anvendes også. Mortise kaldes på dansk taphul – og tenon kaldes sinketap. Ved samling af brædder ønsker man at de griber ind i hinanden. Derfor fræser/hakker man et hul i det ene stykke – og en tap i det andet stykke.

Vi fik en kort indtroduktion til opmåling af træ, derefter hvordan man skærer i træ og til sidst hvordan man stemmer tappen på plads. Man skulle tro, at det ville være nemt at skære, stemme og måle op, men det kræver tålmodighed, præscision og mange muskler at få træstykkerne til at blive til en helhed.

Det var 2,5 uge med en tunge skyer, regn, og en højre arm der voksede i takt med brugen af saven. Det var også 2,5 uge med glade samarbejdsvillige studerende, mødepligt kl 7 (som rigtige håndværkere, ellers var der wienerbrød til alle) og fysisk aktivitet til en afveksling.

Ud over tapsamlingerne fik vi også en rundvisning med fokus på gammel byggeskik på Frilandsmuseet, samt farvekursus i Kalkfarver, hvor man blander “kalkmælk” = “hvidtekalk” og “farvepasta” = “pigmentpasta”, og tilføjer til slut farve pigment.

Det har været virkelig fantastisk at udforske træet og dets grænser og producere forskellige emner kun ved hjælp af håndkraft som små dele af en bygning, men som i sammenhæng udgjorde helheden –  om det var kippen, hjørnebladet eller en fransk lås har alle forbindelser sin egen værdi og mulighed og bliver brugt specifikt et bestemt sted.

Som afslutning holdt vi udstilling på kajen og stillede vores samlinger op på en lang række, hvorved sammenhængen af alle de mange stykker kunne læses i flere forskellige skala.

Samlingerne kommer til at fremstå landskabelige, men kan også læses som en bygningsenhed, selvom de står i deres konkrete mål 1:1.

Læs resten af dette indlæg »


Udstilling: Valletta – opmålt og beboet

Fotos af Astrid Blichfeldt, 1. år, Afd. 2, KA

I efteråret var KAs Afdeling 2 på studietur til Maltas hovedstad Valletta. Feltarbejdet fra de 1.-års-studerende på afdelingen kan netop nu og frem til d. 15. juni ses udstillet på KASB, så boglånende og -afleverende studerende har ingen undskyldning for ikke at se bl.a. den store, flotte fællesmodel, der er sammensat af mindre dele (én pr. studerende på holdet).

Hvis man har lyst til at læse mere om opgaven og Valletta generelt, linker bibliotekets hjemmeside til denne tekst af afdelingens lærere, der i øvrigt forklarer arbejdsmetoden og tematikkerne der arbejdes med.


Gottfried Boehm

Boehm studerede kunsthistorie, filosofi og tysk i Köln, Wien og Heidelberg. Han fik sin ph.d. i filosofi i 1968. Fra 1975 til 1979 underviste han kunsthistorie ved Ruhr-Universitetet Bochum. I 1979 blev han professor i kunsthistorie på Justus-Liebig-Universitetet i Gießen. I 1986  flyttede Boehm til Basel universitet, hvor han siden 2005 også har været direktør for det schweiziske nationale forskningsprojekt “Eikones / NCCR Iconic Kritik”.

I sit arbejde er Gottfried Boehm især påvirket af hermeneutik (læren om at fortolke teksters mening) og fænomenologi (læren om det, som viser sig for ens bevidsthed). Han har arbejdet med teorien om kunst og perception i renæssancen, det 19. århundrede og 20. århundrede, om moderne kunst og om generelle spørgsmål om modernitet.

KOM TIL EN SANSELIG FORELÆSNING!

 

 


KatedralhuseNE – 1. præmie i idekonkurrence

Af Tue Clausen, Institut 1 Arkitektskolen Aarhus

Jeg vandt med mit forslag ’KatedralhuseNE’ en studenterkonkurrence udskrevet af Aalborg kommune under arbejdstitlen ’Katedralhuset’. Forslaget stiller spørgsmålstegn ved et 1500 m2 bygningsvolumen imellem det der ifl. Aalborg kommune betegnes som bevaringsværdige bygninger. Forhåbentlig kan det inspirere på den ene eller anden måde.
Huset i Aalborg har lokaler i det der tidligere var byens fattiggård. Siden 70’erne har det myldret med borgere i gårdens tre, gule længer og i gårdrummet, der i dag afgrænses af en høj mur mod Katedralskolens Parkeringsplads (et gymnasium nord for Huset). Huset er lukket som en middelalderby om dens bymur – træer i gården er blevet for store og skygger for lys til længerne. Borgerhuset er et hit – så stort et hit at værksteder og lokaler ikke længere slår til. Men. Et samarbejde med Katadralskolen har åbnet muligheden for nye lokaler, lys, luft, og grønne arealer – havde jeg nær sagt. For programmets 1500 m2 bygningsvolumen vil måske være effektivt, men enormt hæmmende for områdets udearealer og ’samhørig-tale-spil’ med de eksisterende huse i området.

Læs resten af dette indlæg »


Thorvaldsens museum

‘Transformation’ eller Kulturarv, Transformation og Restaurering som den nyeste afdeling på Kunstakademiets Arkitektskole i København hedder, beskæftiger sig med kulturarv, der har været en ikke eksiterende uddannelsesmulighed i København de sidste 7år. Afdelingen undersøger de forskellige måder hvorpå man gennem tiden arkitektonisk har forholdt sig til – og bearbejdet eksisterende bygninger, hvilket udgør en væsentlig nøgle til fortolkningen og håndteringen af den overleverede bygningsmasse. En nuanceret forståelse af restaureringsholdninger og – praksis op gennem studiet danner grundlag for en fortrolighed med bygningskulturen.

Læs resten af dette indlæg »


NY STRUKTUR – Arkitektskolen Aarhus

Fra den 1. september 2011 påbegyndes den nye struktur på Arkitekskolen Aarhus. StudArk vil her forsøge at formidle hvad denne struktur kommer til at betyde for de studerende, såvel nuværende som kommende.

Det er nok vigtigt at fremhæve at den nye struktur vil blive ‘BUSINESS AS USUAL’ som Chris fremlagde det i sidste uge. Der bliver altså ikke vendt op og ned på alting og vi kommer ikke til at løbe mere forvirrede rundt end vi allerede gør nu. Vi skal stadig tegne planer, snit og opstalter og bruge hele vores S.U. i kantinen, Archi Tegn og på trykkeriet. Og jo, der bliver brugt nogle nye termer ifht. hvad vi idag kender som institutter og hold, men alt i alt vil den nye struktur give os FLERE muligheder end vi har idag.

Ideen er at skabe en dynamisk struktur med udgangspunkt i projektorienteret undervisning. For at den så også bliver dynamisk, vil den løbende blive optimeret og udviklet. Der vil blive etableret en gruppe med 1-2 studerende fra alle platforme, som skal mødes 1 gang månedligt med de to programledere Tine Nørgaard og Chris Thurlbourne samt spARK. Disse repræsentanter vil spARK rekruttere ved semesterets start og således evalueres den nye struktur løbende allerede fra dens begyndelse. Derudover er målet med den nye struktur, at alle undervisere og forskere kommer til at beskæftige sig med det, de er bedst til – samtidig med at de indgår i et mere konstruktivt og kollektivt samarbejde, end de har gjort hidtil. Nedenfor gennemgår vi først Bacheloruddannelsen, derefter Kandidatuddannelsen for til sidst at lave en opsamling.

Læs resten af dette indlæg »


StudArk opening party

Her kommer de længe ventede billeder  fra vores opening bar i Aarhus, Aalborg & KBH!

Læs resten af dette indlæg »