Thorvaldsens museum

‘Transformation’ eller Kulturarv, Transformation og Restaurering som den nyeste afdeling på Kunstakademiets Arkitektskole i København hedder, beskæftiger sig med kulturarv, der har været en ikke eksiterende uddannelsesmulighed i København de sidste 7år. Afdelingen undersøger de forskellige måder hvorpå man gennem tiden arkitektonisk har forholdt sig til – og bearbejdet eksisterende bygninger, hvilket udgør en væsentlig nøgle til fortolkningen og håndteringen af den overleverede bygningsmasse. En nuanceret forståelse af restaureringsholdninger og – praksis op gennem studiet danner grundlag for en fortrolighed med bygningskulturen.

“Lysets farver på den sorte flade og den skråt afskårne fals, som overgang mellem flader, var de to fænomener, jeg endte med at undersøge på Thorvaldsens museum. Registreringer af lyset i rummet og opmåling af vinduesnichen i Værelse 22 resulterede i denne fortolkning af rummets  kvaliteter.” Anders Suhr Laustsen

En af de bygninger vi har registreret er Thorvaldsens Museum liggede mellem Frederiksholms kanal og Christiansborg. Bygningen stod færdig i 1848 og rummer Bertel Thorvaldsens skulpturer og samlinger.

Klassiske opmålingsteknikker fokuserer udelukkende på værkets geometriske forhold og har dermed en tendens til i ikke tilstrækkelig grad at kunne beskrive arkitekturens rumlige og sansebårne kvaliteter. Registeringen af Thorvaldsens Museum forsøger, dels at forfine kendte samt at udvikle nye regitrerings- og repræsentationsformer og endelig at studere et eksisterende bygningsværk for en nutidig opmærksomhed. Vi har med termen fænomenologi som vores guideline indtaget bygningen, passagerne og rummet med et ukritisk syn, men istedet ladet os blive inspireret af det der ‘er’.

Ordet fænomenologi kommer både af det græske ord phai’nomenon, der betyder “det som viser sig” og logos, der betyder “lære” Fænomenologi er altså læren om det der viser sig for ens bevidsthed. Læren om fænomenerne eller læren om tingene.

“Opplevelsen af Thorvaldsens museet preges sterkt af hvordan ting repeters, og at de samme virkemidler bliver brugt igen. Tegningen er en undersøkelse af rytmene i museet, hvordan elementer som rummet, buen, karmen, skulpturen, portalen etc opptreder i forhold til hinandenJulie Aars

“I maleriet er der to ting, øjet og hjernen – man må arbejde for deres gensidige udvikling. Øjet som synsevnen i mødet med naturen, hjernen som indtrykkenes logiske organisation” Paul Cézanne

Det er en perceptionsmodel, som udtrykker hvordan man oplever det(de) næste rum i rækken af nicher i udstillingsrummene i stuen ud mod Fredriksholms kanal. Den beskriver altså både det enkelte rum i dets forhold til de omkring liggende, men også hvordan helheden i rumforløbet opleves.Søren Bak AndersenSkriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s