KatedralhuseNE – 1. præmie i idekonkurrence

Af Tue Clausen, Institut 1 Arkitektskolen Aarhus

Jeg vandt med mit forslag ’KatedralhuseNE’ en studenterkonkurrence udskrevet af Aalborg kommune under arbejdstitlen ’Katedralhuset’. Forslaget stiller spørgsmålstegn ved et 1500 m2 bygningsvolumen imellem det der ifl. Aalborg kommune betegnes som bevaringsværdige bygninger. Forhåbentlig kan det inspirere på den ene eller anden måde.
Huset i Aalborg har lokaler i det der tidligere var byens fattiggård. Siden 70’erne har det myldret med borgere i gårdens tre, gule længer og i gårdrummet, der i dag afgrænses af en høj mur mod Katedralskolens Parkeringsplads (et gymnasium nord for Huset). Huset er lukket som en middelalderby om dens bymur – træer i gården er blevet for store og skygger for lys til længerne. Borgerhuset er et hit – så stort et hit at værksteder og lokaler ikke længere slår til. Men. Et samarbejde med Katadralskolen har åbnet muligheden for nye lokaler, lys, luft, og grønne arealer – havde jeg nær sagt. For programmets 1500 m2 bygningsvolumen vil måske være effektivt, men enormt hæmmende for områdets udearealer og ’samhørig-tale-spil’ med de eksisterende huse i området.

Forslaget
Ved at opdele ’Katedralhuset’ i tre mindre enheder, kan en langt mere levende og varieret oplevelse af institutionerne og samtale mellem dem opstå. Forslagets tittel KatedralhuseNE peger derudover på et ønske om ikke kun at betragte bevaringsværdi som fine gamle bygninger. Områdets puls er særligt værdiskabende, og kan med den rette opmærksomhed styrkes til et særkende for området. Et område med varierende bebyggelser der taler hver deres tids arkitektur, men alle i human skala hvor labyrintiske uderum og store samlende pladser skaber dynamik og bygger videre på områdets kvaliteter.


Katedralhusene baserer sig på fem lag:

1. Identitet og plads
Gårdrummene er de to institutioners (Huset Hasserisgade og Aalborg Katedralskole) centrale, rumlige identitet. Symmetrien omkring gårdene taler for sig selv.
Ved at styrke åbenheden og forenkle gårdrummene til en flade uden møblering eller beplantning øges fokus på de omkringliggende bygninger. I hjertet af hver institution kan man forsamles. Deres identitet bibeholdes og styrkes.

2. Katedralhusene
Forslagets tre nye brikker til spillet Billedkunstens hus, Musikkens huse, og Performancehuset indskriver sig i området de steder hvor overgangen mellem institutionerne enten bliver for mærkelige og mangler en ’tolk’ eller steder hvor eksisterende bygninger kalder på en medspiller der skaber spænding og liv. Materialevalg og proportionering giver husene arkitektonisk sammenhængskraft. Husenes tema, lyd og lysforhold er derudover afgørende for deres specifikke placering i området.

3. Ny grøn strategi – en fortætning af uderum
En tæt masse af paradisæbletræer rumliggør fladen mellem Huset og Katedralskolen. En grid-struktur ligger til grund for beplantningen.
Ved at betragte fladen som en masse af træer, gentænkes mellemrummet. Skoven af træer ‘udhules’ til lysninger de steder hvor husene, en scene eller botanisk have forlanger plads, lys og luft. Træerne bliver således et afgørende rumskabende element. Under trækronerne udfolder livet sig. En labyrint af passager, alléer, lysninger og kroge. Fladen dikterer ikke specifikke bevægelses-mønstre fra A til B, men opfordrer brugere og besøgende til at gå på opdagelse – være kreative. Området intensiveres, fortættes og bliver et modstykke til institutionernes store åbne gårdrum. Pludselig fremtoner en lang alle – pludselig lukker trækronerne af.

4. Scener
Katedralhusenes krydderi. Scenerne er vigtige for inddragelsen af uderum, og kan komponeres lette og flygtige, modsat husene. Netop her kan der gives frit spil, uden det rokker ved områdets nye arkitektoniske synergi.
Scenerne udskiftes når de ikke længere er tidssvarende – Katedralhusene får således nye vitaminer på en nem og inspirerende måde.

5. Kulturpassage
Konkurrenceområdets arkitektur skal samspille med byens øvrige kulturinstitutioner. Med en forbindelse fra Alvar Altos ‘Kunsten’ til Utzoncenteret vil Katedralhusene også i denne sammenhæng udgøre et mellemrum. Her arbejdes. Når man bevæger sig forbi og mellem husene, nye som gamle, vil man opleve et levende, skabende miljø i alle regnbuens farver. Modsat Kunsten og Utzoncenteret vil Katedralhusene have en udøvende funktion og være en pendant til den etablerede kunst og kulturscene.

Eksempel – Musikhusene
Husene er brudt op for at introducere dagsordenen for Katedralhusene. Mod Hasserisgade fungerer de som anslag til de nye bebyggelser og det nye samlede område. Her markeres det, at området har fået nye toner vha. en enkeltstående punktbebyggelse – øvelokaler. Derudover er husene brudt op for at fortælle om deres rumligheder. Hvert volumen indeholder to identiske rum: Teorilokaler eller øvelokaler.
Husene afstemmes i skala så de samspiller med Huset Hasserisgades eksisterende østfløj og et eksisterende kollegie i vest. Husene fremstår bevidst varierede og forskudte langs facaderne. Teglfacaderne henvender sig i høj grad til den for byområdet karakteristiske kirkegårdsmur mod syd, og de øvrige teglstensbyggerier
Husenes stueetage er åben og en imødekommende, oplagt til musikteori med kontakt til udearealer og eksempelvis gruppearbejde, modsat 1. sal hvor himmellyset og rummet sammen med lydflader fra musikken iscenesætter en mere intens musikalsk oplevelse.
I aftentimerne vil husenes karakteristiske ovenlys lyse op og musikken vil summe ud mod Hasserisgade. Åbningen mellem Husets eksisterende østlænge og de nye musikhuse inviterer forbipasserende indenfor i en nystyrket, levende lille kulturby.

Se mere om konkurrencen på www.shownd.com/tues


One Comment on “KatedralhuseNE – 1. præmie i idekonkurrence”

  1. larshlarsh siger:

    Stort tillykke!


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s