UNDERSØGELSE – Er vores uddannelse up-to-date?

Er vi som arkitektstuderende på forkant med udviklingen, eller er det udviklingen der ikke er på forkant med os? Hvad siger de studerende selv?

En uddannelse er altid i bevægelse
Tegnestuerne har i de seneste år sat gang i en større professionalisering af deres digitale 3D kompetencer. Et af de helt centrale, næsten religiøse buzz begreber er BIMBuilding Information Modeling. Men rigtig mange studerende kender måske slet ikke til begrebet, og spørgsmålet er så om det mon er et problem?

De fleste tegnestuer har en forventning til hvad vi lærer af digitale værktøjer på arkitektskolen. De studerende på Bygningskonstruktør- og Ingeniørskolerne droppede for 2-3 år siden ‘old-school’ 2D CAD programmer og skiftede over til de nye 3D [BIM] programmer, som f.eks. REVIT Architecture eller ARCHICAD. Hvis man synes at BIM virker kedeligt og teknisk, ja, så handler det måske om, at det er ingeniører og bygningskonstruktører der pt. sætter BIM dagsordenen – som f.eks. i denne filmintroduktion til BIM.

Er vores uddannelse nødt til at optage de nye digitale krav fra branchen, eller skal vi fortsætte med at arbejde med de værktøjer vi individuelt synes fungerer godt? Hvordan sikrer vi bedst de kreative arbejdsmetoder vi udvikler på skolen, i relation til de krav vi vil møde på arbejdsmarkedet?

Kryds din mening af
StudArk vil gerne stikke en finger i jorden og høre hvad de studerende siger til denne debat og se hvor  forskellig den er  fra skole til skole. Så udfyld venligst det interaktive spørgeskema som ses nedenfor – specifikt rettet til hver af de 3 skoler. Sæt kryds hvor du er enig, og skriv evt. en kommentar til debatten efterfølgende.

7 kommentarer on “UNDERSØGELSE – Er vores uddannelse up-to-date?”

 1. Thomas Graabæk siger:

  Jeg kan egentlig ikke forstå, at der er så megen fokus på BIM på arkitektskolerne. Det er jo hér man skal lære om arkitektur, om rum, om oplevelser, om æstetik, om funktion, om sanselighed, men vel IKKE om noget så kedeligt som BIM. Arkitekter (og ingeniører) bør være ligeglade med BIM!

  Kan man forestille sig, at man som arkitektstuderende for 10 år siden skulle interessere sig for CAD? Da jeg gik på arkitektskolen den gang, brugte nogle af os “rigtige” CAD-programmer og andre hev noget 3D gennem Illustrator for at få det resultat de ønskede. – Og mange eksperimenterede meget med forskellige programmer…

  Hvis jeg gik på arkitektskolen i dag, ville jeg ikke gide at bruge tid på BIM. Jeg ville koncentrere mig om at skabe, undersøge og lege med arkitektur. Men det gøres ikke i hovedet alene. Arkitektur er en kropslig og taktil størrelse, som skal gennemarbejdes – fra hovedet gennem hænderne og ned på tegningerne – igen og igen, indtil “den er der”. Nogle arbejder bedst med fysiske modeller (gennem-tapet af GOcards) andre skitserer med blød blyant på endeløse baner af manifold, men jeg er sikker på, at de fleste bruger computeren mere og mere til at finde frem til deres projekters form.

  Digitale projekter kan gøre på mange (mere eller mindre avancerede) måder. Mit første studie-projekt på første år blev præsenteret med screenshots fra 3D-modellen, printet på plancher (Jeg har også set arkitekter tegne snit i Powerpoint). Man vælger frit mellem værktøjerne.

  Det værktøj der giver mig den største frihed til at designe mine projekter i mit arbejde som arkitekt, er de værktøjer der er hurtigst at tegne i. Som arkitekt er tiden den eneste begrænsning, og jo hurtigere man kan skabe de nødvendige tegninger og illustrationer, jo mere tid har man til gennemarbejde formgivningen. Jo mere effektiv software – jo bedre arkitektur.

  Man skal finde ét program, der samler 2D CAD-tegninger og 3D-modellen i ét sammenhængende workflow. Der skal ikke være en masse filer at fumle rundt med, men hele mit projekt skal være samlet i én fil. Min opgave er, at udtænke den rumlige oplevelse og funktion, mens jeg holder et vågent øje med om byggeriet overholder programmeringen og de krav jeg har til bæredygtighed. – Jo flere arbejdsgange der er automatiseret, jo mere tid har jeg til formgivningen. Jo mere programmet ved om byggeri, jo lettere er det for mig.

  Jeg kender kun to programmer der kan opfylde mine behov: Revit og Archicad. Selv bruger jeg Archicad, fordi det er den letteste måde – FOR MIG – at designe bygninger på. De kan bruges fra første skitse, og helt til det endelige layout. De tegner 2D tegningerne for mig og leverer en model til perspektiver – altsammen ud fra min arbejds-model, som udvikler sig gennem hele projektet. Jeg har frihed til at ændre projektet indtil aller-sidste minut inden aflevering.

  Er det BIM? Måske. Formentligt. Who cares? Det er måske bare den arbejdsmetode, der giver mulighed for at bruge mest mulig tid på arkitektur og formgivning…

 2. Sara Asmussen siger:

  Som medlem af Danske Arkitektvirksomheders IT-udvalg kan jeg bekræfte, at arkitektvirksomhederne har forventninger til de nyuddannede arkitekter. Vi vil faktisk gerne have arkitekter, som også har et begreb om hvad BIM og projektering er for noget!

  Det ser jeg ikke som en modsætning til at være en dygtig formgiver – snarere tværtimod. Vi skal ikke glemme, at arkitekter altid har haft redskabsfag: Tegning, konstruktionslære, arkitekturhistorie – bare for at nævne nogle få aspekter af faget. At simulere byggeriet i en computer før opførelsen er et nyt redskab, som er pinedød nødvendigt, for byggeri aldrig har været mere kompliceret end nu.

  Så jo, jeg synes der skal undervises i BIM. Med den nødvendige metodefrihed – det vil sige at man underviser i flere forskellige programmer, for at få det bedste fra hvert værktøj. Vi skal ikke have et Autodesk-monopol i Danmark igen, det er ikke gavnligt for hverken arkitektfaget eller samfundet.

 3. Thomas Graabæk siger:

  Jeg tror måske, at man skal anspore de studerende, til at udforske mulighederne ved computerskabt arkitektur. Hvad kan vi gøre bedre med nye redskaber, hvordan påvirker det arkitekturen. – Måske skal man afkræve, at afleveringer testes i fælles modeller og at præsentationerne bliver interaktive.

  Arkitektskolen kunne udvikle mulighederne for at dele modeller, bygge videre på andres projekter, skabe en form for open-source arkitektur…

  Hvis man kun underviser i specielle programmer og arbejdsmetoder, tror jeg arkitektskolen vil komme til at halte bagefter udviklingen, og ende med at alle tegner i Sketchup, fordi det lige er det skolens ansatte kan undervise i…

  Jeg ser hellere, at der eksperimenteres med at koble en masse programmers egenskaber, så man bruger lige præcis de værktøjer, der styrker ens koncept bedst. – Nogle gange er det BIM-programmer (der er det næsten altid for mig!), men andre gange er almindelige (“dumme”) 3D-programmer bedst. Nogle gange er parametriske plug-ins (som f.eks. Grashopper) best, nogle gange giver flat-CAD mening.

  Udover at arkitekter, der kan bruge en bred vifte af værktøjer, er yderst efterspurgte på tegnestuerne, vil de også være dem, der får lettest ved at tilegne sig nye og bedre værktøjer i fremtiden!

 4. Rasmus Brønnum siger:

  Hvis man skal sparke lidt til diskussionen, så kunne man sige at BIM netop er så “kedeligt” fordi de studerende [og andre der har mulighed for at eksperimentere frit fra hoften] ikke rigtigt er en del af BIM-BIPS-klubben. En klub som jeg gerne så, i langt højere grad, som en samlende tankegang el. begreb, mere end en metode [el. specifikt program].

  Det holistiske BIM hjul er nu engang meget langt [lige fra idéudvikling, skitsering, projektering, logistik og den endelige drift]. Og måske de studerende allerede er en del af klubben? De får måske bare ikke den rigtige perspektivering i undervisningen.

  Jeg kan huske når flere af mine venner havde været en tur på Cooper Union i NY og fortalte at de fik AutoCad undervisning af en kunstner der startede helt fra bunden med punkt, linie, flade og hvordan et digitalt XYZ kan begribes, modsat herhjemme hvor det var tør manual undervisning. Men jeg er nu klar over at underviserne efterhånden er ret dygtige og kreative herhjemme.

  Som en af dem “her ude på den anden side” af skolen, så jeg gerne at de studerende har tilpas overblik over hvad de selv kommer med af kompetencer – inkl. de digitale. De skal ikke underlægges specifikke krav om at have det sorte bælte i Adobe pakken, VRay, SketchUp, Rhino, AutoCad, Revit osv. [om end de sagtens kan miste en jobmulighed ved ikke at have dem i værktøjskassen!]. Men de skal have en grundlæggende forståelse for hvordan deres arkitektoniske proces kan drage nytte af dem [personligt, som i samarbejde med andre]. Både fordi der ikke altid er digital metodefrihed når man finder en ansættelse, men også for at man kan se “ud over kanten” og gennem sin ellers arkitektoniske proces være med til at udvikle og forbedre de “store stygge digitale værktøjer”.

  Det er ingen hemmelighed at byggebranchen er en tung sag, der, sammenlignet med udviklingen i fx. bilbranchen, er dybt dybt dybt forældet (!). Og de allerede ansatte på tegnestuerne gør deres, men medvind fra studerende er vejen frem.

  Så vi kan selvfølgelig let blive enige om at de studerende skal gøre hvad der er bedst for deres EGET projekt. Men i den sidste ende kunne man også sige at hele arkitektbranchen er et FÆLLES projekt i disse år. Et projekt hvor arkitektur er “blandet op” med digitale løsninger. Spørgsmålet er kun tilbage om arkitekturen generelt er ved at blive “fortyndet”, eller om den er blevet “forstærket”…Og hvem der skal stille de kritiske spørgsmål i fremtiden.

  Jeg tror de studerende burde have en hovedrolle.

 5. Jeg vil godt starte med at sige at jeg giver alle de ovenstående debattører ret i deres pointer, og syntes det er super interessant med de forskellige nuancer spørgsmålet.

  Jeg giver Thomas ret i at der kan være langt fra skolens frie ideer, og store linjer, til den konkrete hard-core (BIM-) projektering, og at det er ok. Men der er BIM jo som sådan ikke forskellig fra helt ‘almindelig’ projektering, om det så er i CAD eller i tegning i hånden.
  Der er rigtig mange nyuddannede arkitekter der får er chock, når de finder ud af hvordan den rigtige verden ser ud, og at det de skal lave for manges vedkommende slet ikke er det de er uddannet til.
  Men det er en gammel diskussion mellem skolens kunstneriske holdning (understøttet af Thomas’ indlæg) på den ene side, og arbejdsgivernes behov(Saras indlæg) på den anden.
  Ikke at det gør denne diskussion uinteressant, men når skolen har truffet et valg omkring dette – det kunstneriske på bekostning af det teknsike – må man respektere på et eller andet plan (Om man så er enig er en anden sag).

  Det er klart at de konstruktører der kommer ud nu, som har lært Revit fra day-one er meget tættere på ‘virkeligheden’ derude og har en fordel på dette område. Der er også flere af dem der får nogle af de rigtig sjove (tekniske) jobs, på bekostning af arkitekterne i disse dage.
  Men også arkitekternes efteruddannelse har vist haft stor succes med deres BIM kurser for ledige.

  Men, det jeg savner er mulighederne for de studerende for at blive informeret og bevidst vælge til/fra.
  Det savnede jeg da jeg gik på skolen, og det savner jeg nu på vegne af de studerende.
  For mens skolen lægger vægt på det kunstneriske og sætter frihed til selv at definerer hvad det er at være arkitekt højt, har den aldrig understøttet eleverne i dette i praksis.
  Jeg startede mit 3. år på den såkaldte ‘computerafdeling’, men det var kun fordi jeg selv gik i krig med programmerne, at jeg begyndte at mestre dem – og det var de kundskaber som gjorde at jeg fik job med det samme bag efter!
  Det var ikke skolens fortjeneste – men mit held – at jeg havde satset rigtigt, og havde haft interessen. Jeg havde en fornemmelse af hvordan ‘virkeigheden’ uden for skolen så ud, men helt ærlig havde jeg no-clue hvad det var.

  Så jeg så gerne at de studerende blev informeret ordenligt, og tilbudt en række kurser og (integrerede) projektforløb, hvor de kunne vælge CAD/3D/BIM/teknisk projektering/lovgivning eller whatever til (eller fra hvis det er det de vil – bare de træffer et bevidst valg på et fornuftigt grundlag af viden).

  Men desværre har skolen tit tolket deres egen frie studieform som ‘eleverne sejler deres egen sø’!

  Endelig syntes jeg det er sjovt at der (indtil videre) kun er kommet indlæg fra ikke-studerende 😉

 6. Thomas Graabæk siger:

  Jeg vil lige notere, at jeg er meget stor tilhænger af både BIM og BIPS, og jeg mener IKKE kun BIM er et projekteringsværktøj, men p.t. det bedste værktøj til alle faser af bygningsdesign.

  BIPS er jo en bunke standarder, der kun giver mening, hvis man udveksler data mellem forskellige parter. Dette er jo ikke tilfældet på arkitektskolen, der laver man arkitektur. Hvis man skal bruge BIPS og projektweb på studieprojekter, bliver det en sur tjans, som de studerende ikke vil se nogen mening med. Og heldigvis er det jo ikke noget der er svært at lære, når man en dag kommer ud på tegnestuerne.

  Det lyder som om, at kommentarerne lægger meget vægt på, at lære om projektering. Sådan som jeg husker min studietid, handlede det mere om æstetik, funktion og formgivning, end om projektering. Hvis man gerne vil uddanne studerende til projektering er konstruktør-skolen et oplagt valg. – Og man kan jo idag sagtens blande de to uddannelser, hvis man vil…

  Byggeriet er rigtig nok langt bagefter andre tekniske brancher, men jeg tror faktisk ikke at måden at strømline byggebranchen er, at uddanne arkitekter bedre til projektering. I takt med at byggemetoderne konstant bliver mere og mere tekniske, bliver bygninger i stadig højere grad udviklet at rådgiver-teams, der samarbejder om at skabe avancerede projekter.

  I en sådan verden tror jeg at arkitekterne vil stå stærkere hvis vi er uddannet til at formgivning, brug, vision og æstetik – områder hvor vi nok ikke bliver overhalet inden om af ingeniører og konstruktører foreløbig.

  Projektering er OGSÅ spændende og måske er det nødvendigt, at arkitekterne også mestrer denne disciplin, for at sikre byggeriets kvalitet ned til mindste detalje, men det er i mine øjne ikke det alle arkitekter skal uddannes til. Jeg mener modsat, at ALLE arkitekter skal uddannes til at kunne formgive!

 7. Rasmus Brønnum siger:

  Har ikke lige noteret at der er lagt specielt vægt på projekteringsdelen i nogle af kommentarene:). Men jeg mener dog at at skellet mellem projektering og skitsering efterhånden har fået mulighed for at være lidt mere flydende. Det kan både være i form af parametriske typologier eller anden informativ 3D der fx. kan føre til bæredygtige design overvejelser eller konstuktive kompositioner. Men det kunne vel også handle om tværfagligt samarbejde med ING eller Konstruktørskolerne.

  Teknologierne giver også andre uventede muligheder – f.eks. så jeg gerne at der kom flere forsøg med realtime skitserende teamwork på samme model [Second Life style]. Det er helt i udkanten af hvad BIM umiddelbart står for, men ikke desto mindre kunne det have indflydelse på knudepunkter i processen kolleger og samarbejdspartnere i mellem.

  Jeg går selv ind for mere “snavs i BIM maskinen” . Der kunne godt løsnes lidt op for et af de begreber, der bedst har vist at kunne samle en professionelisme omkring sin udvikling. Det er vigitgt. Men hvis man kun kan rykke med på BIM ved at træde igennem “projekteringsdør nr 1”, så afskærer man en vis del af det eksisterende udviklingspotentiale, som vi bla. ser på skolerne.

  Det er vigtigt at man kan bygge udenpå sin uddannelse efter afgang, men den bedste måde er at få lagt nogle [om end små] frø dybt ned i “uddannelses jorden”, som der så [ubesværet?] kan spire videre op igennem karrieren.


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s