AFGANG AAA – Blev dit projekt udvalgt til udstilling?

Afgangsudstillingerne er nu afsluttet på de tre skoler og man kan vist godt sige der er stor forskel på de tre. Udstillingen på Arkitektskolen Aarhus var mere eller mindre skuffende at besøge og dette var absolut ikke projekternes skyld. Det er nemlig som noget helt nyt besluttet at kun UDVALGTE projekter udstilles. Er det virkelig den rigtige måde at tage afsked med de nyuddannede arkitekter på?

Du skal ikke bare bestå din afgang, du skal nu også udvælges til afgangsudstillingen!

Problemet handler selvfølgelig om pladsmangel, hvilket jo er et generelt problem i mange sammenhænge på Arkitektskolen i Aarhus. Men dette problem bør ikke OGSÅ gå udover de mange gennemarbejdede afgangsprojekter, som afgængerne har lagt deres sidste blod, sved og tårer i!
På arkitektskolen i København har man en del mere plads men projekterne hænger stadig tæt på hinanden. Dette gør ikke udstillingen ringere, tværtimod får man en klar fornemmelse af den store mængde projektmateriale der bliver produceret hvert halve år ved afgang. I Aalborg har man flyttet udstillingen til Utzon centeret for at skabe de rigtige rammer for projekterne – hvilket må siges at være en fine omgivelser for en afgangsudstilling. Denne beslutning er nok taget pga. pladsmangel, men om ikke andet så man man løst problemet.

På Kolding Designskole står de studerende selv for deres afgangsudstilling som nogle år har foregået på Trapholt og hvor de i år udstillede i Kulturhuset Nicolai.

Hvem udstiller vi egentlig for?
Måske skal vi til at spørge os selv hvem det egentlig er vi skal brande?; er det skolen selv eller er det den enkelte studerende? Og er vi enige om ‘hvem vi udstiller for’? Er det de studerende selv, folk fra branchen og tegnestuerne så de kan få et indtryk af hvilken retning arkitekturen (ifølge de nyuddannede) bevæger sig?. Eller er det vigtigste i virkeligheden vores venner, familie og bekendte?
Det er nogle spørgsmål som der forhåbentlig allerede diskuteres i den nuværende udstillingsgruppe, men umiddelbart ikke noget der står klart når man besøgte udstillingen på Arkitektskolen i Aarhus.

Vi vil rigtig gerne høre hvad de studerende selv tænker i forhold til dette spørgsmål. Hvad siger de afgængere som IKKE fik udstillet deres projekt? Og ja…hvad siger de kommende afgængere??? Skal vi selv stå for udstillingen og finde nye rammer der kan rumme samtlige projekter? Kommenter venligst nedenfor tak 🙂9 kommentarer on “AFGANG AAA – Blev dit projekt udvalgt til udstilling?”

 1. Situationen i år er langt fra optimal, men har den på noget tidspunkt været det? Ved de tidligere afgangsudstillinger har der, efter min meningen, været nøjagtig samme udskilling som man ser i år, den var bare skjult. Alle projekter var tilstede i lokalet, dog var de forfordelt således at ‘de bedste’ havde fået væg plads og podie mens de af ringere kvalitet hang så tæt at det var umuligt at danne sig et overblik over disse.
  Jeg ser det absolutte største problem i pladsen, der er simpelthen ikke plads nok i udstillingsbygningen på arkitektskolen til at vise alle projekterne. Derfor mener jeg også at skolen bør gå nye veje.

  Ved at have udstillingen på AAA når man kun en mindre kerne gruppe i Aarhus, Dem som også kommer til de resterende udstillinger året igennem, for jeg tror at der er mange som slet ikke ved at denne bygning er en udstillingsbygning med offentlige udstillinger. Kommunikationen herom er ihvertfald meget ringe. Så bliver en udstilling af afgangsprojekter også kun for os selv (arkitektbranchen + familier) og ikke for den bredere befolkning, og er det ikke netop en meget generel problemstilling: arkitekter kan kun kommunikere til andre arkitekter; og de ønsker egentligt heller ikke andet. Som en partner fra tegnestuen Vandkunsten ironisk bemærkede under en diskusion i kbh, ‘så har arkitekterne brugt 50år på at opbygge et sprog som ingen andre kan forstå og nu får vi så at vide at vi ikke må snakke det'(citat frit efter hukommelsen).

  Kunne dette ikke blive en mulighed for at nå længere ud, fortælle folk om de drømme og visioner vi har for fremtiden, nå den bredere befolkning og gøre dem interesseret i arkitekturen igen? Kunne man finde lokaler der kunne rumme hele udstillingen der samtidig allerede har en offentlig profil og er kendt af befolkningen? Et bud kunne være at flytte udstillingen til Ridehuset eller indgå i et samarbejde med ARoS om en sær aftale.

  • Tak for de mange kommentarer til dette indlæg. Det er super fedt at høre de mange forskellige vinkler på problemstillingen som jo netop er et “oprør” mod denne udstillingsform, måske et lille et af slagsen, men om ikke andet så et vi på StudArk har tænkt os at følge op på. Og jeg vil nu lige rose de studerende på netop AAA for at være gode til at søsætte projekter på eget initiativ, da der NETOP ikke er love for dette på skolen. (jf. Troels steenholdt heiredal og Mads Hulsrøj Peterson.) Mere af det tak 🙂

   Når det så er sagt, synes jeg det er vigtigt i netop denne debat at kigge på hvordan de studerende forholder sig til vores udstilling – og hvem de umiddelbart synes vi bør udstille for. Og tydeligvis er der ikke nogen der har kreditteret konkurrence aspektet her.
   Jeg tror personligt ikke vi har brug for mere konkurrence end der i forvejen er. Man må se det som et større og flottere mål at (som Troels skriver) “minde offentligheden om hvorfor arkitektur er så vigtig”. Og vi bør netop dele med hinanden, lære af hinanden og involvere sig i hinandens projekter. Det er jo en mikroskopisk procentdel af os der kommer ud og kører solo-projekter når vi engang er færdige alligevel!

   Og så er jeg egentlig ligeglad med om vi er den bedste skole i verden. Jeg er slet ikke i tvivl om at vi har et rigtig højt studiefagligt niveau på samtlige 3 arkitektskoler i Danmark. Selvfølgelig skal man udvikle og optimere, det tror jeg vi alle er enige i, men jeg vil nu ikke skrive under på at vi ligger i bunden af ligaen! En tysk udvekslings studerende roste forleden vores skole helt enormt, fordi man her – modsat mange andre steder i verden – har plads til fordybelse i sine projekter! Så lad os nu få denne fordybelse med i afgangsudstillingen til foråret!

 2. anonym siger:

  Som udefra stående og tidligere studerende på skolen, synes jeg det er spændene hvad som sker disse dage på Arkitektskolen Aarhus.
  En helt ny struktur er blevet implementeret i undervisningen såvel som på skolen. Gennem 10 år har skolens opfattelse af sig selv været, at det er en af de bedste skoler i verden. Det er fint at have den opfattelse, men hvis det skal realiseres og folk udefra skal have den samme følelse, er der simpelthen noget som skal ske. Niveauet skal hæves og hvorledes kan det lade sig gøre med mindre at de studerende ikke har noget at “konkurrere” om?
  Den konkurrence kunne fx være at kun de bedste projekter kommer med på udstillingen, sådan er det mange andre steder i verden, især på det bedste skoler, de skoler som Århus gerne vil være en del af. Så hvorfor ikke afprøve, lærer, reflekterer og implementere denne idé efter gode gamle Århusianske manér?
  Synes i hvert fald det er ét af mange skridt mod at højne niveauet på skolen i Århus.

  • Selvfølgelig skal der være konkurrence, men er der ikke allerede det? Og er det ikke konkurrencen med dig selv om at præstere bedst muligt der er vigtigst? Jeg frygt at det skal blive en elitær ting, hvor de studerende skal til at værne om deres projekter og ikke længere ønsker at dele, det vil kun være med til at dræbe diskussionen om hvor arkitekturen skal hen, og dermed sænke niveauet. På ‘makingREAL’, på Arkitektskolen Aarhus er vi i høj grad blevet opfordret til at dele med hinanden, lære af hinanden og involvere sig i andres projekter. For det at tage stilling til et andet projekt er også en vigtig del af det at blive arkitekt, at kunne tage stilling til verden. Det er et aspekt jeg kunne være meget bange for at miste, hvis man begyndte at fokusere for meget på et konkurrence aspekt, for det tror jeg allerede er der; og i et sundere format.
   Jeg synes meget hellere at diskutionen skal gå på hvem det er vi udstiller for, for arkitekter har tabt evnen til at kommunikere med befolkningen og dermed også dennes respekt. Hvis vi I højere grad fik indvolveret de mennesker hvis liv vi prøver at ændre, og forklare dem at vi faktisk prøver at ‘snakke deres sag’ i verden, kunne vi begynde at genvinde noget af de tabte respekt vores fag har lidt.

   • Mads Hulsrøj Peterson siger:

    enig med t. heiredal.
    sharing is caring (aka. learning).
    Niveauet hæves kollektivt når man taler sammen. De dygtige studerende bliver opmærksomme på deres egne evner og kvaliteterne ved det de lærer fra sig og de mindre dygtige studerende bliver dygtigere. Alle vinder.

   • anonym siger:

    Jeg enig med nogle af de punkter du opridser, dog har jeg angående “frygt” altid haft en distance, da den er en væsentlig faktor til at holde en udvikling tilbage. En udvikling som er væsentlig for at skabe en naturlig interesse for det man beskæftiger sig med. Konkurrence er nødvendigvis ikke at man ikke kan vise sit projekt til andre eller dele ideer, konkurrence er om at opbygge en fælles platform, hvorudfra de studerende kan lære af hinandens talenter og være sparringspartner i visse situationer. Konkurrence skal overhovedet ikke ses som noget elitært, jeg tror AAA og for dens sags skyld også de andre skoler er alt for danske til at kunne kalde sig elitære.
    Den nye studieordning på AAA ligger på nogle måder op til konkurrence. De store platforme er skiftet ud med små studios, hvor alle “ansatte” allerede har foruddefineret og fundet sit interessefelt indenfor hvilket område i arkitekturen de gerne vil undersøge dybere. Det skaber en speciel HOLD gejst, en gejst som højst sandsynlig (forhåbentligt), vil skabe en form for konkurrence mellem de forskellige studios.

    Det er helt essentielt at man skærper de studerendes opmærksomhed, om så det at udvælge nogle få studerende til udstilling er den rigtige måde at gøre det på, det ved jeg ikke, men een ting jeg er overbevist omkring er, at konkurrence ikke nødvendigvis skal ses som noget elitært; det er vel op til den enkelte.
    En anden ting er, at i som studerende danner rammerne omkring jeres projekter, udstillinger, forelæsninger, fester, hvis de studerende føler at det er en forkert beslutning, så er den eneste løsning i mine øjne at gøre “oprør” mod dette og lave jeres egen udstilling osv. Der har aldrig været nogen love på skolen som siger at studerende ikke må lave noget på eget initiativ!

 3. KA-studerende siger:

  I forhold til spørgsmålet om det faglige niveau vil jeg nok mene, at det generelt er mere givende for en skoles at udsætte al kompettetiv opførsel til et arbejdsmarked der for de flestes vedkomne nok skal sætte gang i den del. Hvis man mener at det er godt at skabe konkurrence om at komme med på udstillingen kunne man jo også incitere endnu mere fra skolernes side med fx. kontante præmier eller måske jobgaranti. Det vil måske få folk til at løbe hurtigere, men også mere i samme retning og til sidst er niveauet hvor? Er det ikke netop plads til at forsøge nye ting der muliggør et højere niveau? Det er selvfølgelig et ideologisk spørgsmål, men for mig at se er det bydende nødvendigt for netop skolernes faglige niveau, at der er plads til de aktiviteter som uddannelsen kræver, herunder især afgangsudstillingerne.

  På samme måde virker det også forkert, at afgangsudstillingerne hovedageligt skal henvende sig til offentligheden (hvilket man må formode er AAAs pointe med den lette og luftige opstilling). For en afgang er den studerendes mulighed for komme med et personligt udsagn, og udstillingen skal således markere den retning i hvilken vi som studerende ønsker at arkitekturen skal gå. Man kan forestille sig, at udstillingerne således kan begynde at definere nogle værdier, der vil ændre sig fra afgang til afgang. Og dér begynder det at batte ifht. skolernes faglige niveau, ifht. hvilket udbytte branchen kan få af sådan en udstilling, og i sidste ende også ifht. hvor relevant offentligheden synes arkitekturen er for dem og deres hverdag.

  Det er skolernes ansvar, at afgangsudstillingerne står som de studerendes fælles udsagn, og altså respekterer alle de forskelligartede projekter.

  • At alle projekter ikke bliver udstillet ved sidste afgangsudstilling har intet med en lufte udstilling til offentligheden at gøre, for den var stadig lige skjult som den altid er. Ville det ikke være en ide at få offentligheden med og så droppe det elitære pjat som vi har gang i? Hvis vi kan minde offentligheden om hvorfor arkitektur er så vigtigt også for dem og hvad det er vi uddanner arkitekter til, kan vi så ikke være med til at genvinde noget af den respekt vi har mistet da vi vendte offentligheden ryggen og udviklede vores eget sporg som igen andre måtte kunne forstå for så kunne vi endelig stå og føle os som misforståede kunstner med vores braste illusioner.

 4. Jeg mener, vi udstiller for vores medstuderende, vores lærere, vores familier og alle dem der måtte være interesseret, men allermest for os selv som nyudklækkede Arkitekter.

  Det er utrolig vigtigt, at hænge plancherne op og stille modellerne frem på samme tid som de andre medstuderende, der har arbejdet i synkron position som dig selv de sidste 100 dage.
  Det er utrolig vigtigt, at holde udstillingens diversitet i øjenhøjde, så et udvalg ikke får lov til at diktere tidens trends og stikke næsen i sky over mindre ‘hypede’ projekter, men at alle på lige vilkår bliver repræsenteret af skolen, som en Institution, der har givet grønt lys for dig som udlært og ikke af skolen, som et dommerpanel!

  Jeg synes, det er et privilegie, at vi får lov til at udstille, men samtidig også et forbillede, og jeg mener bestemt ikke, at det hverken skal spares væk eller mindskes pga. manglende plads!

  Vores udstilling på Arkitektskolen i København er forlængst taget ned, da der også skulle være plads til (Designskolens afgangsprojekter)? og nu en kommende udstilling om Det norske Arkitektfirma Snøhetta. Det er altsammen en ny agenda, siden Designskolen kom til og jeg mener selvfølgelig ikke, at vores afgangsprojekter er mere vigtige end deres, men at en ting ikke udelukker den anden!

  Jeg håber Aarhus og Aalborg for løst problemet og så håber jeg at udstillingerne kan leve videre inde for skolernes rammer, da det er helt essentielt ikke at slå afgangsprojekter op som hverken konkurrenceforslag eller museums arkitekturudstillinger, men som en repræsentation af en virkelig vigtig uddannelse!


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s