A&D – Haderslev Naturhøjskole – Arkitektoniske og landskabelige interventioner på Haderslev sygehusgrund

“Instead of a city organized through its built form, Melun-Sénart will be formless and defined by the system of emptyness, regardless or in spite of its future architecture.”

– Rem Koolhaas, 1987

Bachelor projekt af: Senad Gvozden, Martin Frank Petersen, Sofie Brincker & Siri Laursen

Dette projekt behandler Haderslev sygehusgrund, som ligger i landskabelige omgivelser ned til Haderslev Dam, umiddelbart vest for Haderslev. Arealet tjener i dag Haderslev Sygehus, som i de kommende år vil blive afviklet som et led i realiseringen af Danmarks fremtidige sygehusstruktur. I 2018 vil alle funktioner, knyttet til sygehuset, være flyttet, hvorfor der opstår et post-industrielt landskab.

Det er en samfundsmæssig tidstypisk tendens, at store statsejede institutioner centraliseres, og store bygningsmasser og tilhørende arealer dermed efterlades til, at nye funktioner kan rykke ind. Spørgsmålet er blot, hvordan disse efterladte bygninger og arealer efterfølgende tages i anvendelse på bedst mulig vis.

Læs resten af dette indlæg »


A&D – Studietur til Norge, 7. semester ARK

“Monday the 26th of september 2011, 42 architecture students from Aalborg University plus two professors, Peter Mandal and Adrian Carter, stood in the rain with bags packed waiting to go north with bus from Aalborg.”

Således starter første indlæg på Nordic Studytrip 2011, som er en blog der dokumenterer 7. semester ARK’s (1. semester M.Sc. ARK) igangværende studietur til Norge. Siden har indtil videre kun et indlæg, men skulle efter sigende blive opdateret dagligt.


Tirsdagsrækken AAA


TentTalks

Spark arrangerer nu igen en række TentTalkshvor man kan høre oplæg fra studerende der beskæftiger sig med studierelevante projekter, men som forgår uden for tegnesalens rammer. Imorgen torsdag den 29.9.11 kommer www.madeinschool.dk og fortæller om deres site som bl.a. forsøger at danne kontakt og inspiration imellem de kreative uddannelser i Danmark.


AAA RUS2011 – Shelter special

For en måned siden blev de nye studerende mødt af et usædvanligt veloplagt rusCREW, som over en lille uge gav talrige uforglemmelige oplevelser. Rusturen fandt sted ved Fjord Centeret, uden for Randers. Rusturen foregik primært under åben himmel, på centerets omkringliggende arealer.

Den største opgave på årets rustur var udviklingen og opbygning af et shelter. Til opgaven blev en række velkendte byggematerialer stillet til rådighed, samt en mængde engangspaller.

Shelteren skulle rumme rusgruppen, samt tutorer og evt. en hovedplanlægger. På trods af indtagelsen af mængder af alkohol formåede samtlige rusgrupper at skaffe tag over hovedet. Efter opbygningen modtog rusgrupperne kritik på konstruktionerne. Shelterne blev efter rusturen nøjsomt demonteret og bortskaffet.

Læs resten af dette indlæg »


Galleriudstilling: Where the water flows

Der er udstillingsfernisering fredag den 30. september 2011 kl. 15:00 i Galleriet (ved aud. 2).
Ellers er der åbent fra 10-17 og udstillingen løber fra 30.09.11 til 21.10.11

fra KA-net:

– The danger posed by war to all of humanity – and to our planet – is at least matched by the climate crisis and global warming. I believe that the world has reached a critical stage in its efforts to exercise responsible environmental stewardship.

UN Secretary General Ban Ki-moon

Where the water flows

Vi er i disse år, gennem medierne, vidner til ekstreme vejrfænomener, såsom oversvømmelser, ødelæggende storme og ekstrem tørke. Vejrfænomener som mere eller mindre bliver forstærket af verdens dokumenterede klimaforandringer.
Projektet ”Where the water flows” søger gennem det fotografiske medie at beskrive et samfunds arkitektoniske adaptivitet i forhold til klimaforandringer.
Gennem tre bystrukturer i det nordlige Cambodia; et historisk og to nutidige eksempler, afsøges de metoder hvorpå lokalbefolkningen gennem århundreder har tacklet udfordringerne ved store klimatiske udsving henover tid.
Er det muligt at lære noget af deres erfaringer og har deres historie relevans for vores fælles fremtid?
Effekten af menneskets adfærd og den tiltagende vækst i samfundet er tydelig. Der er bred videnskabeligt konsensus om konsekvenserne af den moderne verdens udvikling, og dens indflydelse på klodens klima. Indvirkningen af de aktuelle klimaforandringer, uanset kurs og omfang er åbenbar. Både nu og frem i tiden, vil vi alle være påvirket af store globale klimaforandringer og miljøkatastrofer.
Temperaturstigningerne på verdensplan er i fokus som den altafgørende faktor for de klimaforandringer vi vidner i dag. Afsmeltningen af de store ferskvandreservoirer, som er  opmagasineret i de arktiske iskalotter, vil medføre markante stigninger af vandstanden i verdenshavene. Gletschersystemerne fra de store bjergkæder, der både forsyner mange hundrede millioner mennesker med frisk drikkevand, samtidig med at de distribuerer vand til afvanding af kæmpe landbrugsområder, er også under kraftig påvirkning. Ligesom de arktiske iskalotter svinder de ind, og resulterer i mangel på drikkevand og fremtidig tørke i de berørte områder.
Helt andre områder vil modsat opleve øget nedbør, af et sådant omfang, at det vil udløse oversvømmelser, jord- og mudderskred, med fatale konsekvenser for lokalbefolkningen.

Læs resten af dette indlæg »


A&D – GRIPIT – et bachelorprojekt i samarbejde med et autoværksted.

Bachelorprojektet på Arkitektur & Design, med speciale i industriel design, omhandlede integreret produkt design til et automekaniker-værksted.

Samtlige grupper arbejdede i tæt samarbejde med værkstederne. Dette gav mulighed for at teste produkterne i samarbejde med erhvervsfolkene. Her præsenteres en enkelt gruppes projekt, som er løsningen på et observeret problem på et værksted.

Læs resten af dette indlæg »


A&D – International lecture ‘MASTERWORKS’ by Michael Sheridan – October 5th – Utzon Center

Department for Architecture and Media Technology and The Utzon Center in Aalborg are pleased to invite you all to the first lecture in the international lecture series this fall. The international guest and lecturer is the New York based architect Michael Sheridan. Sheridan is an international expert in Danish Architecture and Design. His publications includes Room 606 – The SAS House and The Work of Arne Jacobsen (Phaidon, 2003), Poul Kjærholm – Møbelarkitekt (Louisiana, 2006) and The Furniture of Poul Kjærholm: Catalogue Raisonné (Miller and Co., 2008). In 2006 Michael Sheridan curated and designed the 2006 Poul Kjærholm retrospective at Louisiana

Over the past five years, Michael Sheridan has been developing a book on Danish single-family houses from the 1950s which will be the outset for his lecture. At the core of the book are 14 extraordinary houses. Each house will be examined in a chapter of 14-20 pages, and the photographs will be accompanied by new line drawings and descriptive texts. The 14 chapters are preceded by an essay that traces the development of the modern house in Denmark. The book is entitled Mesterværker – enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder, and it will be published on October 11th , 2011 by the Strandberg Publishing in Copenhagen.


Tirsdagsrækken på KARCH

Fra KA-net:

Institut 1 afholder igen i år den åbne forelæsningsrække Tirsdagsrækken under overskriften Arkitekturens klassiske epoke. Temaet er Tektonik og rum. Kurset er obligatorisk for 2. og 3. års studerende på Kunstakademiets Arkitektskole, men alle er velkomne! Tilmelding er ikke nødvendig.

Tirsdagsrækken foregår i Festsalen (næsten) hver tirsdag fra klokken 16.00-17.00

Program:

20/9: Græsk arkitektur v. Gregers Algreen-Ussing

27/9: Romersk arkitektur v. Carsten Thau

18/10: Romansk arkitektur v. Kjeld Vindum

25/10: Gotisk arkitektur v. Henrik Oxvig

1/11: Renæssance v. Carsten Thau

8/11: Manierisme v. Peter Thule Kristensen

15/11: Barok v. Henrik Oxvig

22/11: Fransk klassicisme v. Carsten Juel-Christiansen

29/11: Tysk klassicisme v. Ken Namkha

6/12: Historicme og Romantik v. Peter Thule Kristensen

13/12: Industrialismens epoke v. Christoffer Harlang


AFGANGSPROJEKT, Transformation af Grønlandske Handelsplads

Af Per Bertelsen

Introduktion 

Afgangsprojektets udgangspunkt er et eksisterende hus på Grønlandske Handelsplads på Christianshavn i København.

Grønlandske Handelsplads ligger øde hen i den nordlige ende af Strandgade og uden megen liv.

Området står overfor en større udvikling i 2013, hvor et vedtaget broprojekt vil forbinde pladsen med indre by, holmen og det øvrige Christianshavn. Afgangsprojektet behandler en bygningstransformation af det eksisterende hus, samt en stillingtagen til planlægningen af pladsen.

Læs resten af dette indlæg »


Forelæsning AAA, Dave Pigram – IDAG KL 16.00 Auditoriet Nørreport

“Dave Pigram is an architect, educator and researcher who has relocated to Sydney after living and working in New York for many years.

He is a founding partner of supermanoeuvre, an internationally-recognised collaborative architecture and design practice operating out of New York and London. The practice won the ‘Young Architect’s Forum [YAF], Atlanta: Design Build Challenge’ and the ‘UTS Open Agenda 2010’ competitions. It is also shortlisted in the Powerhouse Museum’s International Lace Award 2010-2011. The studio represented Australia at the 2008 and 2010 Beijing Architecture Biennales.

Dave’s work has been exhibited at the UN Habitat World Urban Forum, the National Museum of Australia, the Gallery of Australian Design, RAIA National Headquarters as well as in Lisbon, Paris, Florence, New York, Los Angeles, Beijing, Lexington, Melbourne and Auckland. Læs resten af dette indlæg »


DAFF – De arkitektstuderendes filmforening (i Aarhus)

DAFF, Arkitektskolen Aarhus’ filmforening viser inspirerende og arkitekturrelevante film i skolens store auditorium hver tirsdag. Af licensmæssige grunde er filmvisningerne kun for studerende og ansatte ved Arkitektskolen Aarhus og er selvfølgelig gratis.

DAFF åbner dørene hver tirsdag klokken 19:30, hvor man kan købe øl, sodavand, slik og ikke mindst popcorn. Filmen starter klokken 20:00.

Foreningen viser to film med et fælles tema, og starter let og tungt ud med temaet “Lars von Trier”. Først Antichrist 20.09 og derefter Dogville 27.09.

Vil du være med til at bestemme hvilke temaer og film vi skal vise, så hiv lige fat i os i det store auditorium – hver tirsdag fra kl 19:30. Ellers bliv medlem af vores facebookgruppe og hold dig opdateret om nye film:
http://www.facebook.com/group.php?gid=36381871591


Forelæsning AAA, Jeffrey Inaba/INABA – IDAG KL. 16.30

“Jeffrey Inaba teaches at Columbia University’s Graduate School of Architecture, Planning and Preservation where he is the director of C-Lab, a research unit that addresses urban and architecture issues of public consequence. Inaba is the author of World of Giving (2010) and is the features editor of Volume, an architecture and culture quarterly. He’s the founder of INABA Inc, a firm specializing in urbanism, architecture and media design located in Los Angeles. He has degrees from Harvard University’s Graduate School of Design and Graduate School of Arts and Sciences, and University of California, Berkeley.”

Auditoriet, Nørreport 22, kl. 16:30-18:00.

Efter A-scenen tager spARK med venner på byvandring med fokus på bodega-arkitektur. Tag din sidekammerat under armen og kom med. Vi mødes ude foran auditoriet efter forelæsningen.


Create a space activator – MAKING REAL

Af Karianne Halse og Troels Steenholdt Heiredal

“Create a space activator”; this was the challenge given to us. But instead of finding a space to activate, we found a space with a hidden activity, and choose to show this to the world.

At the Aarhus school of Architecture the servers are placed in a none heated room, thus benefiting from the cold winters to provide cooling; when hotter times comes, an air-condition unite kicks in and provides the necessary cooling whilst exhausting hot clean air to the environment. We regarded this a the breath of Aarhus school of Architecture, we wanted to show this, to use this; the relationship between the weather conditions and the activity on the servers; as a spatial exercise.

The project thus becomes about the immaterial world surrounding us; about making the immaterial visible, investigating the relationship between the context and the nature of the temporary plastic structure and the difference of the space at the inflate and collapsed state of the plastic structure. When the ventilation system is active, the plastic structure adapts to the shape of the static frame, creating an imprint of the frame and the amount of air. At inactive level, the collapse of the structure recreates the open space.

Læs resten af dette indlæg »


FOTOKONKURRENCE for arkitektstuderende

Grib fat i kameraet og deltag nu i Arkitektforeningens fotokonkurrence for studerende ved Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole i København.
Der skal produceres et foto eller en fotoserie på max. 4-5 billeder af arkitektur og byrum indenfor det almene boligbyggeri samt en projektbeskrivelse på max 1000 ord, som gerne må være i essayform. Der er fri fortolkning men dog under overskriften ”Perspektiver på det almene”.

Deadline for aflevering er mandag den 17. oktober.

1. præmie: 5.000 kr.
2., og 3. præmie: et års gratis medlemskab af Arkitektforeningen.
1., 2. og 3. præmie vil blive udstillet i Arkitekternes Hus i København.

Læs mere om konkurrenen her.


Følg et afgangsprojekt; BYENS BAGSIDE, Del 1

”Når dele af byen profileres kraftigt som ’forside’, opstår uundgåeligt en tilsyneladende lige så stor bagside. Parkeringspladser, vejanlæg, højspændings-ledninger, opmarcharealer, affaldsbunker og rekreative områder er kommet til at udgøre en større og større del af byen. Mellem enklaverne og de infrastrukturelle anlæg findes områder, der er rester efter planlægningen.”

Tom Nielsen, ’Formløs – den moderne bys overskudslandskaber’

Trine Munk Hartvig og Christina Nadine Egeris Pedersen er netop gået igang med deres fælles afgangsprojekt ‘BYENS BAGSIDE’. StudArk vil følge deres afgangsforløb tæt og uploade uddrag fra deres mellemkritikker indtil det endelige afgangsprojekt i Januar 2012. Her kommer 1. del som består af deres opgaveformulering.

SITE – TELEFONSMØGEN
Intentionen med denne opgave er, at undersøge og bearbejde et af byens oversete rum – Telefonsmøgen og området omkring – i relation til den eksisterende indre by.
Telefonsmøgen er et overskudsrum, der blev ladt tilbage da Busgaden blev anlagt omkring år 1970. Busgaden var oprindeligt planlagt, som en del af det såkaldte Ny Hovedgadeprojekt fra 1954, som skulle give Århus et moderne storby-udseende ved hjælp af en 45 meter bred gade gennem byens centrum, fra Rådhuset til Østbanetorvet og Nørreport. Projektet blev aldrig realiseret, kun Busgaden og Nørreport er blevet anlagt. Læs resten af dette indlæg »


A&D – The principle of reciprocity – Spatial structures on the edge

Det igangværende kursusmodul og workshop ‘Studies and Experimentation in Tectonic Culture’ på ARKITEKTUR-specialet – 7. semester, introducerer en analytisk og kritisk tilgang til en forening af form, materiale og struktur – som anses for kernen af tektonik.Igennem detaljerede studier af udvalgte teorier, samt praktiske eksperimenter med træ og dets egenskaber, er målet at udforske tektoniske potentialer.

Læs resten af dette indlæg »


Hverdagsrum – Workshop for 1. og 2. års studerende

På afdeling 7 blev efterårssemestret skudt igang med en workshop for 1. og 2. års studerende, der havde hverdagsrummene – badets og køkkenets rum – i fokus.

Opgaven lød på at diskutere og genintroducere sanseligheden i hverdagens rum, ved hjælp af en lille film på maks 3 min. Med filmen skulle vi forsøge at fortolke hverdagsrummet, og med følsomhed, observation og viden sætte et perspektiv på hvordan det kan udvikles og udvide sin betydning.

Workshoppen resulterede i 9 små, og meget forskellige film hvoraf 2 kan ses herunder:

http://vimeo.com/29042996

Af Jonas Fredskov Jensen, Sindre Andreas Skarra, Anne Josefine Jakobsen, Aske Beha Busch, Natalie Sønderskov Bjerrum / Kunstakademiets Arkitektskole / Afd 7. 1. & 3. semester / 2011

Af Alva Altgård, Carl Larsson, Marie Kjærsgaard Knudsen, Tobias Bisgaard Nielsen / Kunstakademiets Arkitektskole / Afd 7. 1. & 3. semester / 2011


Failed architecture i København i forbindelse med Arkitekturens Dag

Den 30. september er det Arkitekturens Dag, med temaet ”Kvalitet i de almene boligkvarterer”.  Programmet, der stadig er under udvikling, byder på en række forskellige aktiviteter og forelæsninger i hele landet.

En af de ting der kan anbefales er Netværk for yngre planlæggeres arrangement Failed Architecture. Failed Architecture er oprinnelig en mobil debatplatform fra Holland af kunsthistoriker Michiel van Iersel. “Det er skandinaviens næsthøjette boligbyggeri Domus Vista der danner rammen om dagens “walkshop” og debat om kriterier for kvalitet og mangler i, modernistiske boligkvarterer i et internationalt perspektiv”, skriver Arkitektforeningen om arrangementet.

Læs resten af dette indlæg »


Forelæsning på KADK, grafiker og arkitekt Joost Grootens

Den hollandske grafiker og arkitekt Joost Grootens holder i forbindelse med en workshop for bachelor studerende på afdeling 10 en forelæsning på KADK, torsdag 15. september, kl. 13.00 i aud. 5.

Joost Grootens arbejder meget med mapping i form af forskellige atlas og kort.

Fra KA-net:

As part of his workshop collaboration with Department 10 this year, the Dutch architect and graphic designer Joost Grootens will present a public lecture on his work.

The 15. september in Aud. 5 fra from 13-16.

Joost Grootens (1971) is a self-taught graphic designer with a background in architecture. He runs a studio in Amsterdam. Studio Joost Grootens designs books in the fields of architecture, urban space and art, specializing on atlas projects, designing both the maps and the books themselves. Among his clients are 010 Publishers, Lars Müller Publishers, Phaidon Press, Vanabbe Museum and Museum Boijmans Van Beuningen. Two of his atlas designs won the gold medal in the ‘Schönste Bücher aus aller Welt’ (Best Book Design from all over the World) competition in Leipzig. In 2009 he was awarded the Netherlands’ most prestigious design award, the Rotterdam Design Prize. For the past eight years Grootens has been teaching at Design Academy Eindhoven. He has also lectured and conducted workshops at various institutions in Europe and Asia.


Afgang F2011, del 3: Koncept og kritik

I foråret 2011 tog Mikkel Kjærgård Christiansen sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Gennem en række indlæg på StudArk.dk vil han, til stor glæde for os andre, dele sine erfaringer fra afgangsprojektet ‘Øjenklinik ved Søerne’.

Indlæggene vil primært fokusere på arbejdsprocessen, idet Mikkels arbejde er et godt eksempel på en metode der har ligget til grund for et velargumenteret, gennemarbejdet og reflekteret afgangsprojekt – og ikke mindst en forståelig og medrivende projektgennemgang. Der vil således, i de forskellige indlæg her på bloggen, være en indbygget tematik der uddyber udvalgte delemner fra programskrivning til den endelige præsentation.

Begrebet koncept kommer af concipere, som betyder at sammenfatte eller af conceptus – sammenfatning. Det er netop i denne betydning jeg finder begrebet anvendeligt. Jeg har tidligere omtalt at mine projekter oftest er en sammenvævning af kontekst og funktion. Et koncept, for mig, er altså og bør være denne nænsomme sammenfatning af at stå med et sted i den ene hånd og ønsket om at tilføje noget i den anden. Af samme grund, mener jeg, mange begår den fejl at betragte et koncept løsrevet fra stedet. Det er nemlig faren ved en konceptuel tankegang. Man bringer noget til et sted uafhængigt af stedets karakter og stemthed. Netop derfor synes jeg ordet greb fungerer bedre i daglig tale. Det giver mig, i højere grad, et billede af at man tager fat i stedet, med en funktion, rører rundt og modellerer med sine to vigtigste ingredienser. På den måde ender begrebet koncept med at være mere i familie med konklusion – og altså noget der bedst gøres som en form for indkogning af ideen senere i processen – f.eks. i forbindelse med formidling af ideen.

Læs resten af dette indlæg »


Atelier Bow-Wow forelæsning på KARCH

Professor Yoshiharu Tsukamoto fra Atelier BOW-WOW holder en åben forelæsning mandag den 12. September 2011 kl. 15 i auditorium 2!

fra KA-net:

Offentlig forelæsning: Architectural Behaviorology

Architecture and urban space associate with various behaviors: the behavior of human beings, the behavior of the natural elements, such as light, heat, water and wind, and the behavior of buildings as observed in their larger context or environment. ‘Behaviorology’ aims to understand the behaviors of those different elements, and to synthesize them to optimize their performance in their specific contexts. Accordingly it aims to integrate embedded timescales and rhythms of those behaviors into architecture and urban space.

Atelier BOW-WOW is a Tokyo-based firm founded by Yoshiharu Tsukamoto and Momoyo Kaijima in 1992. Their interest lies in diverse fields ranging from architectural design to urban research and the creation of public artworks. The practice has designed and built over 20 houses, public museums and commercial buildings mainly in Tokyo. In recent years it has expanded its works internationally including France, Denmark and the USA.

‘Pet Architecture Guidebook’ and ‘Made In Tokyo’ published in 2001 were amongst many urban research studies that lead to experimental projects for ‘micro-public-space’, a new concept of the public space, which has been exhibited across the world at events such as Biennales in Sao Paolo, Venice, Istanbul and Liverpool.

The lecture will be held as a part of their engagement with the School of Architecture in the VELUX Visiting Professor Programme hosted by Research Institute 3 (Planning) and Study Department 5 (Space, Settlement and Building Culture)


WORKSHOP; Digital Physical

Igår startede alle kandidaterne på Arkitektskolen Aarhus studieåret med en fælles workshop under navnet DIGITAL PHYSICAL. Workshoppen løber i 4 spor; 1. Architectural skins, 2. Folded structures, 3. Flux topologies og 4. Responsive architectures. Workshoppen har fokus på digital experimentation – relationen mellem eksperimentielle digitale redskaber og computerstyret fabrikation og bliver ledt af internationale og lokale eksperter. (Daniel Piker fra AA School of Architecture i London, Jan Buthke og Rune Brauer fra OOOJA arkitekter, Asbjørn Søndergaard fra Arkitektskolen Aarhus og Jelle Feringa fra TU Delft, samt Ruairi Glynn og Richard Roberts fra Bartlett School of Architecture.)

Vi vil følge op på workshoppen med billeder fra hele dens proces samt de afsluttende resultater som udstilles Tirsdag 13.9.2011 i udstillingsbygningen kl 15.00.

Læs resten af dette indlæg »


AAA – Smuk start på det nye studieår

Vores festudvalg Archibal på Arkitektskolen Aarhus havde i lørdags arrangeret en fantastisk INTRO-fest for både nye og gamle studerende. Der var tydeligvis lagt mange kræfter i den visuelle oplevelse af festen, med lysgrafik projekteret op på hvide stofbaner hængende fra loftet, skabende nye rumligheder i udstillingsbygningen. Dj pulten havde samme tyngde i rummet som en scene ville have haft til en livekoncert. Niels Kjær Thomsen fik taget en masse flotte billeder som i nu kan se her. God fornøjelse og tak til alle for en super sjov og ikke mindst flot fest!

Læs resten af dette indlæg »


StudArk SØGER stadig folk til redaktionen i Aalborg og Aarhus

Vi har på StudArk redaktionen i henholdsvis Aalborg, København og Aarhus allerede nu en god blanding af studerende fra alle årgange, hvilket vi vil bestræbe os på at blive ved med. Men redaktionen vil dog på helt naturlig vis blive skiftet ud med tiden, eftersom folk tager afgang, er i praktik, på udveksling eller bare ikke har lyst til at være med mere. Dette betyder at vi stort set hvert semester rekruttere nye engagerede folk, der har lyst til at blogge om hvad der sker på studiet. Så er du en af dem der har fingeren på pulsen ifht. hvad der rør’ sig i skolens respektive rum og brænder for at dele det med dine medstuderende, ja så ser vi frem til at høre fra netop DIG på studarkblog@gmail.com. Vi svarer også gerne på alle mulige andre spørgsmål der vedrører bloggen som udelukkende er blevet til for de arkitektstuderende i Danmark.


AFGANG forår 2011; Approaching Environmental Tectonics


Urban Space

Af Kristoffer Rauff

Hovedformål
Projektets hovedformål er at undersøge, hvorledes miljøparametre kan generere et (frem)
tidsrelevant projekt samt i sidste ende danne metode for udvikling af arkitektonisk design. Med
andre ord ønsker jeg at undersøge miljøspørgsmål som middel for arkitektur-udvikling, i stedet for
at se arkitekturens mål værende løsning på miljøspørgsmål.

Byfortætning af Århus midtby
Med udgangspunkt i klimakommissionens anbefalinger for et energisystem uden fossile
brændstoffer og Århus´ mål om Co2-neutralitet i 2030, udspringer idéen om den kompakte by og
dens reducerede behov for transport og den kompakte bygnings potentielt reducerede forbrug af
energi. Læs resten af dette indlæg »


INTROFEST AAA – Lørdag d. 03.09.11 Udstillingsbygningen

PROGRAM FOR RUSSERE:
20:00 Dørene åbner KUN for russere med jazz og gulddamer i foyeren
21:00 Kåring af rusTURENS vindere i Auditoriet
21:30 Festivitas starter – udstillingsbygningen går A M O K !

PROGRAM FOR THE DUSTY ONES:
21:00 Festen starter i udstillingssalen (entré 30 kr. i døren)
21:30 Ungt kød kommer ind – udstillingsbygningen går A M O K !

LINE UP:
2000 Niels Kjær
2100 de15grader
2230 team SQUAD
2400 Oskar Vestergaard
0200 SPECS

BARPRISER:
Gulddamer: 20 kr.
Pilsner: 15 kr.
om dagen)
Shot: 10 kr.
Cider: 25 kr.

Se mere her


Udstilling : ’Copenhagen Transparency – Towards a new Architecture’

Udstilling : Copenhagen Transparency – Towards a new Architecture
Dato: 12.08.11 – 18.09.11
!! Artist Talk 02.09.11 kl. 17 som et led i Kopenhagen Contemporary 2011. Alle er velkomne.
Sted: Rohde Contemporary. St. Kongensgade 110 B. 1264 København K
Tid: Tirsdag-Fredag kl. 12-17. Lørdag kl. 12-15

Hvis du har tid inden studiet for alvor går i gang, skal du tage forbi udstillingen ‘Copenhagen Transparency – Towards a new Architecture’, der ligger i galleriet Rohde Contemporary i en lille baggård til St. Kongensgade. Her udstiller Frederikke Friderichsen sine fortolkninger af Københavns nyeste arkitektur.

Den ene del af titlen på udstillingen ‘Towards a new Architecture’ er valgt med reference til den franske arkitekt Le Corbusiers bog fra 1927:
“Architecture is a thing of art, a phenomenon of the emotions, lying outside questions of construction and beyond them. The purpose of construction is to make things hold together; of architecture to move us. Architectural emotion exists when the work rings within us in tune with a universe whose laws we obey, recognize and respect. When certain harmonies have been attained, the work captures us. Architecture is a matter of ‘harmonies’ it is a pure creation of the spirit”.

Læs mere om udstillingen her