A&D – Haderslev Naturhøjskole – Arkitektoniske og landskabelige interventioner på Haderslev sygehusgrund

“Instead of a city organized through its built form, Melun-Sénart will be formless and defined by the system of emptyness, regardless or in spite of its future architecture.”

– Rem Koolhaas, 1987

Bachelor projekt af: Senad Gvozden, Martin Frank Petersen, Sofie Brincker & Siri Laursen

Dette projekt behandler Haderslev sygehusgrund, som ligger i landskabelige omgivelser ned til Haderslev Dam, umiddelbart vest for Haderslev. Arealet tjener i dag Haderslev Sygehus, som i de kommende år vil blive afviklet som et led i realiseringen af Danmarks fremtidige sygehusstruktur. I 2018 vil alle funktioner, knyttet til sygehuset, være flyttet, hvorfor der opstår et post-industrielt landskab.

Det er en samfundsmæssig tidstypisk tendens, at store statsejede institutioner centraliseres, og store bygningsmasser og tilhørende arealer dermed efterlades til, at nye funktioner kan rykke ind. Spørgsmålet er blot, hvordan disse efterladte bygninger og arealer efterfølgende tages i anvendelse på bedst mulig vis.

Læs resten af dette indlæg »


A&D – Studietur til Norge, 7. semester ARK

“Monday the 26th of september 2011, 42 architecture students from Aalborg University plus two professors, Peter Mandal and Adrian Carter, stood in the rain with bags packed waiting to go north with bus from Aalborg.”

Således starter første indlæg på Nordic Studytrip 2011, som er en blog der dokumenterer 7. semester ARK’s (1. semester M.Sc. ARK) igangværende studietur til Norge. Siden har indtil videre kun et indlæg, men skulle efter sigende blive opdateret dagligt.


Tirsdagsrækken AAA


TentTalks

Spark arrangerer nu igen en række TentTalkshvor man kan høre oplæg fra studerende der beskæftiger sig med studierelevante projekter, men som forgår uden for tegnesalens rammer. Imorgen torsdag den 29.9.11 kommer www.madeinschool.dk og fortæller om deres site som bl.a. forsøger at danne kontakt og inspiration imellem de kreative uddannelser i Danmark.


AAA RUS2011 – Shelter special

For en måned siden blev de nye studerende mødt af et usædvanligt veloplagt rusCREW, som over en lille uge gav talrige uforglemmelige oplevelser. Rusturen fandt sted ved Fjord Centeret, uden for Randers. Rusturen foregik primært under åben himmel, på centerets omkringliggende arealer.

Den største opgave på årets rustur var udviklingen og opbygning af et shelter. Til opgaven blev en række velkendte byggematerialer stillet til rådighed, samt en mængde engangspaller.

Shelteren skulle rumme rusgruppen, samt tutorer og evt. en hovedplanlægger. På trods af indtagelsen af mængder af alkohol formåede samtlige rusgrupper at skaffe tag over hovedet. Efter opbygningen modtog rusgrupperne kritik på konstruktionerne. Shelterne blev efter rusturen nøjsomt demonteret og bortskaffet.

Læs resten af dette indlæg »


Galleriudstilling: Where the water flows

Der er udstillingsfernisering fredag den 30. september 2011 kl. 15:00 i Galleriet (ved aud. 2).
Ellers er der åbent fra 10-17 og udstillingen løber fra 30.09.11 til 21.10.11

fra KA-net:

– The danger posed by war to all of humanity – and to our planet – is at least matched by the climate crisis and global warming. I believe that the world has reached a critical stage in its efforts to exercise responsible environmental stewardship.

UN Secretary General Ban Ki-moon

Where the water flows

Vi er i disse år, gennem medierne, vidner til ekstreme vejrfænomener, såsom oversvømmelser, ødelæggende storme og ekstrem tørke. Vejrfænomener som mere eller mindre bliver forstærket af verdens dokumenterede klimaforandringer.
Projektet ”Where the water flows” søger gennem det fotografiske medie at beskrive et samfunds arkitektoniske adaptivitet i forhold til klimaforandringer.
Gennem tre bystrukturer i det nordlige Cambodia; et historisk og to nutidige eksempler, afsøges de metoder hvorpå lokalbefolkningen gennem århundreder har tacklet udfordringerne ved store klimatiske udsving henover tid.
Er det muligt at lære noget af deres erfaringer og har deres historie relevans for vores fælles fremtid?
Effekten af menneskets adfærd og den tiltagende vækst i samfundet er tydelig. Der er bred videnskabeligt konsensus om konsekvenserne af den moderne verdens udvikling, og dens indflydelse på klodens klima. Indvirkningen af de aktuelle klimaforandringer, uanset kurs og omfang er åbenbar. Både nu og frem i tiden, vil vi alle være påvirket af store globale klimaforandringer og miljøkatastrofer.
Temperaturstigningerne på verdensplan er i fokus som den altafgørende faktor for de klimaforandringer vi vidner i dag. Afsmeltningen af de store ferskvandreservoirer, som er  opmagasineret i de arktiske iskalotter, vil medføre markante stigninger af vandstanden i verdenshavene. Gletschersystemerne fra de store bjergkæder, der både forsyner mange hundrede millioner mennesker med frisk drikkevand, samtidig med at de distribuerer vand til afvanding af kæmpe landbrugsområder, er også under kraftig påvirkning. Ligesom de arktiske iskalotter svinder de ind, og resulterer i mangel på drikkevand og fremtidig tørke i de berørte områder.
Helt andre områder vil modsat opleve øget nedbør, af et sådant omfang, at det vil udløse oversvømmelser, jord- og mudderskred, med fatale konsekvenser for lokalbefolkningen.

Læs resten af dette indlæg »


A&D – GRIPIT – et bachelorprojekt i samarbejde med et autoværksted.

Bachelorprojektet på Arkitektur & Design, med speciale i industriel design, omhandlede integreret produkt design til et automekaniker-værksted.

Samtlige grupper arbejdede i tæt samarbejde med værkstederne. Dette gav mulighed for at teste produkterne i samarbejde med erhvervsfolkene. Her præsenteres en enkelt gruppes projekt, som er løsningen på et observeret problem på et værksted.

Læs resten af dette indlæg »