Galleriudstilling: Where the water flows

Der er udstillingsfernisering fredag den 30. september 2011 kl. 15:00 i Galleriet (ved aud. 2).
Ellers er der åbent fra 10-17 og udstillingen løber fra 30.09.11 til 21.10.11

fra KA-net:

– The danger posed by war to all of humanity – and to our planet – is at least matched by the climate crisis and global warming. I believe that the world has reached a critical stage in its efforts to exercise responsible environmental stewardship.

UN Secretary General Ban Ki-moon

Where the water flows

Vi er i disse år, gennem medierne, vidner til ekstreme vejrfænomener, såsom oversvømmelser, ødelæggende storme og ekstrem tørke. Vejrfænomener som mere eller mindre bliver forstærket af verdens dokumenterede klimaforandringer.
Projektet ”Where the water flows” søger gennem det fotografiske medie at beskrive et samfunds arkitektoniske adaptivitet i forhold til klimaforandringer.
Gennem tre bystrukturer i det nordlige Cambodia; et historisk og to nutidige eksempler, afsøges de metoder hvorpå lokalbefolkningen gennem århundreder har tacklet udfordringerne ved store klimatiske udsving henover tid.
Er det muligt at lære noget af deres erfaringer og har deres historie relevans for vores fælles fremtid?
Effekten af menneskets adfærd og den tiltagende vækst i samfundet er tydelig. Der er bred videnskabeligt konsensus om konsekvenserne af den moderne verdens udvikling, og dens indflydelse på klodens klima. Indvirkningen af de aktuelle klimaforandringer, uanset kurs og omfang er åbenbar. Både nu og frem i tiden, vil vi alle være påvirket af store globale klimaforandringer og miljøkatastrofer.
Temperaturstigningerne på verdensplan er i fokus som den altafgørende faktor for de klimaforandringer vi vidner i dag. Afsmeltningen af de store ferskvandreservoirer, som er  opmagasineret i de arktiske iskalotter, vil medføre markante stigninger af vandstanden i verdenshavene. Gletschersystemerne fra de store bjergkæder, der både forsyner mange hundrede millioner mennesker med frisk drikkevand, samtidig med at de distribuerer vand til afvanding af kæmpe landbrugsområder, er også under kraftig påvirkning. Ligesom de arktiske iskalotter svinder de ind, og resulterer i mangel på drikkevand og fremtidig tørke i de berørte områder.
Helt andre områder vil modsat opleve øget nedbør, af et sådant omfang, at det vil udløse oversvømmelser, jord- og mudderskred, med fatale konsekvenser for lokalbefolkningen.

Vand er den vigtigste ressource vi har og en ufravigelig betingelse for menneskers liv.
Overskud eller manglen på vand, kan true selve eksistensen for de ramte mennesker og samfund. Det er derfor væsentligt at undersøge metoder for tilpasning af både pludselige, eller mere langsigtede ændringer i både klima og vandtilførselen.
Som en kommentar til denne problematik, viser ”Where the water flows” tre forskellige eksempler på tilpasning til specifikke lokale klimaforhold i det nordlige Cambodia. Projektet har sat fokus på tre byer, hvor lokalbefolkningen, har tilpasset samfundet og deres boliger til ekstreme årlige klimatiske udsving. I alle tilfælde eksemplificeres befolkningens tætte kontakt til vandet, og hvordan vandet bruges både som en ressource og en arkitektonisk præmis.

Den Historiske By, Angkor
Den legendariske ruinby, der var hovedstad i det khmerrige, som fra 800-tallet til 1400-tallet strakte sig ud over store dele at det nuværende Sydøstasien. Under byens storhedstid, vurderer man, at der boede minimum 750.000 mennesker i Angkor, hvilket gjorde byen til den største præindustrielle bystruktur. Samfundets og befolkningens evne til at tilpasse landskabet til, og derved styre konsekvenserne af monsunklimaet, var i stor grad grundlaget for rigets succes.

Den Eleverede By, Kampong Phluk
Byen, som er opbygget i den udefinerbare zone mellem land og vand ved kanten af den store sø Tonle Sap. Husene er eleveret på søjler, for at kunne tilpasse sig den meget skiftende vandstand i søen i årets løb. Placeringen og udformningewn af byen har været i tæt overensstemmelse med den naturlige balance, som de årlige oversvømmelser har dikteret.

Den Flydende By, Chong Kneas
Byens befolkning har taget det ultimative skridt for fleksibelt at kunne tilpasse sig til søen Tonle Saps årlige bevægelser. Alle boliger og samfundsfunktioner er flydende og derved mobile. Minimum to gange årligt flyttes boliger, templer og skoler længere ud på søen, når vandstanden falder og vandet trækker sig tilbage.

Projektet ”Where the water flows” tager udgangspunkt i en række stemningsfulde fotografiske registreringer, som søger at beskrive de tre byer, livet i byerne og det omkringliggende landskab, det lokale klima har været med til at skabe;

Michael Tillegreen Dagø
Arkitekt maa, fotograf


One Comment on “Galleriudstilling: Where the water flows”

  1. […] OKTOBER: 30.09 – 21.10: Udstilling KA – Where the water flows […]


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s