Valg til Udvalg ved Arkitektskolen Aarhus

Hej kære medstuderende!

Så nærmer valget til Bestyrelsen, Det Faglige Råd og Studienævnet sig med hastige skridt. Vi skal i alt bruge 5 af jer, som kan sidde og være de studerendes stemme + en række suppleanter, der kan træde til hvis en af de valgte er forhindret i at deltage i møderne.

Så hvis du er interesseret i at præge vores studie og sikre de studerende en fortsat stærk position på skolen i fremtiden, har du nu muligheden.

Man skal melde sin kandidatur senest Mandag d.16 kl. 09:00, ved at sende en mail til spARK eller Lene Rimpler. Man skal i øvrigt være opmærksom på at man skal bekræfte sin kandidatur enten ved underskrift eller ved besvarelse af E-mail, udsendt af Lene Rimpler.

Selve valget finder sted d.19-20 december i kantinen.

I kan læse mere om de forskellige råd og udvalg nedenunder eller på følgende links. I er naturligvis også velkommen til at skrive til os hvis i har yderligere spørgsmål.

Læs mere på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137731 og http://anet.aarch.dk/fileadmin/userfiles/jbp/PDF/Valgcirkulaere_opdateret_6.dec.pdf

Vi glæder os rigtig meget til at høre fra jer!

spARK + InSPE

Arkitektskolen Aarhus

Bestyrelsen Består af 9 medlemmer – 5 eksterne udpeget af Kulturministeren og Statens Kunstråd, 4 fra Arkitektskolen Aarhus, hvoraf vi studerende er repræsenteret med 2 medlemmer. Så det er en glimrende mulighed for os studerende, for at få noget indflydelse.

Af Kulturministeriets  Bekendtgørelse fremgår det at  “Bestyrelsen skal fremme institutionens strategiske virke og varetage institutionens interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution.”

Med andre ord så har vi studerende mulighed for at påvirke vores institution fra øverste instans. Man vælges ind for en 2 årlige periode og der er ca. 4-5 møder årligt.  Netop af den grund vil være godt hvis vi kan finde et par suppleanter. Det skal jo gerne være således at de studerende, der vælges ind i bestyrelsen, har friheden til at tage i praktik, udveksling osv. den periode de sidder i bestyrelsen.

Det Faglig Råd Til Det Faglige Råd er de studerende repræsenteret med 1 studerende. Af Kulturministeriets Bekendtgørelse fremgår det at “Det faglige råd høres af rektor i sager, der vedrører institutionens overordnede interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution.” Man drøfter de faglige forhold, som rektor forelægger rådet, og man har som studerende mulighed for at udtale sig om alle de faglige forhold på skolen.

Det faglige råd fastsætter selv sin forretningsorden, men hyppigheden af møder ligger højst sandsynlig også på 4-5 møder om året.

Studienævnet Til Studienævnet skal vi bruge 3 studerende og evt. suppleanter. Studienævnet fører tilsyn med undervisningens faglige niveau og bidrager til at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelser og undervisning. Man er med til at godkende undervisningsplaner, og afgive udtalelser til rektor i sager, der omhandler undervisning, studieordninger, eksamen og bedømmelse.

Igen her mødes man ca.4-5 gange årligt.

Arkitektskolen AarhusSkriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s