Forelæsning med Jean Philippe Vassal, KADK

Vil bare gøre opmærksom på denne forelæsning, nu på torsdag med Jean Philippe Vassal fra den franske tegnestue Lacaton&Vassal.

Det er i regi af afdeling 10, hvor Vassal holder en workshop denne uge.

 

 


KADK – Akademiudstillinger KTR – Transformationer

Udstillingen er allerede åbnet i Galleriet og løber til den 10. feb., så der er lige 10 dage tilbage 🙂
fra KA-net:

Kandidatprogram for Kulturarv, Transformation og Restaurering er den del af arkitektens virkefelt, der koncentrerer sin opmærksomhed mod arkitekturens idé, værk og kultur. Fagområdets aktiviteter er rettet mod at kortlægge, fortolke, integrere og videreudvikle arkitekturen som en central betydningsskabende faktor i samfundets rumlige organisering. Arkitekturen betragtes som part i civilisationshistorien som en manifest kulturarv, der skal videreføres og integreres i nutiden som et kunstnerisk udtryk for samfundets værdigrundlag. Det historiske ses som en levende og inspirerende ressource der virker skærpende og befordrende for en nutidig arkitektonisk formgivning, ikke som en klods om benet. Genstandsfeltet er de arkitektoniske udfordringer imellem kontinuitet og foranderlighed, imellem arkitekturværket og samfundets dynamikker som viser sig i de mange aktuelle opgaver med at restaurere og transformere bygninger og byer.
KTR arbejder med Transformation i en bred forstand. Destruktion, rekonstruktion, reparation, transformation og addition er indgreb, der tilsammen spænder en trinløs skala ud, som både omhandler den klassiske restaurering og evnen til at bygge et helt nyt hus i en eksisterende kontekst. Ønsket er at forstå kulturarv og restaurering – ikke som et afgrænset, selvstændigt felt men som en naturlig, integreret del af en bygningskunstnerisk praksis hvor interessen for arbejdet med det kulturbærende, det stedsspecifikke og det materialenære er central.
Det der gør restaurering og transformation særlig, er at arkitekten forud for sit arbejde med at give form og program, skal have eksakt viden og følsom forståelse for den eksisterende strukturs egenart, historie og tekniske opbygning.
Læs resten af dette indlæg »

KADK – Sideways Lecture på fredag


This is not a new city [Master Thesis E/11] Del 4, AAA

AN OPEN INVITATION FOR MY FINAL CRITIQUE
Af Troels Steenholdt Heiredal

I keep getting the question, “when is your model gonna be done?“. Never; it’s not the purpose of the model to be done, the model is the vessel, that pulls the architecture to the surface. It has to reach a level where it can carry the project at the presentation. It’s almost at the end now. I have a few days of intensive work with the model to reach this level, to paraphrase David Gersten: when we have an incredible  amount of work to do, we must slow down in order to reach the end.

Above: Snapshot of the state of the model as it is was at the time the boards had to be delivered.

I would like to invite all, whom have found these small posts from my process interesting, to my presentation. (Monday the 23rd of January, 09.10 at Studsgade Auditorium AAA.) My mentor is Stephen Willacy, internal-critique is by Rasmus Grønbech Hansen and external critique by Helle Juul and sir Peter Cook.

Seven boards of varying sizes

Revisit part one, two and three.


Ny rektor på KADK

På en mail udsendt idag af Uffe Hundrup, på vegne af bestyrelsesformand Johannes Due, informeres de studerende og ansatte om følgende:

Blandt flere meget kvalificerede kandidater har en enig bestyrelse i dag besluttet at ansætte arkitekt og administrerende direktør Lene Daammand Lund som rektor for KADK. Bestyrelsen har lagt vægt på, at Lene Dammand Lund besidder dokumenteret erfaring med moderne ledelse, og at Lene Dammand Lund besidder en stærk faglig erfaring og indsigt. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at Lene Dammand Lund med sin faglige og ledelsesmæssige baggrund vil være den rette til i forlængelse af sammenlægningsprocessen for de tre skoler at opbygge en faglig og ledelsesmæssig organisation, der udnytter fordelene ved sammenlægningen, og ikke mindst at forestå det udviklingsarbejde, der skal sikre KADK en fremtrædende plads blandt danske videregående uddannelsesinstitutioner og sikre, at KADK kan positionere sig markant blandt tilsvarende internationale skoler. Læs resten af dette indlæg »


INNOSITE søger de studerendes ideer

Opret dig på INNOSITE
Dansk Arkitektur Center har for nyligt lanceret Innosite – en åben innovationsplatform, som knytter aktører med behov for innovation sammen med dem, der har de gode idéer.
Her kan virksomheder og organisationer inddrage ekstern viden i deres udviklingsprocesser og gennem konkurrencer skabe videndeling og innovative løsninger i et samarbejde mellem mange forskellige aktører. Den første konkurrence BETTER LIVING er allerede udskrevet og slutter her den 22. Januar 2012. De bedste forslag præmieres med i alt 90.000 kr. (førstepræmien er på 25.000 kr.) og udstilles i DAC til marts.
Den næste konkurrence, som starter 17. Januar 2012, er BUILD WHAT HERE som Roskilde Festival og Dansk Arkitektur Center udskriver (ligesom sidste år). Her inviteres man til at designe et arkitekturprojekt til sommerens festival.
For de dygtige og kreative arkitektstuderende skulle der være gode chancer for at vinde konkurrencer på Innosite, hvis man altså kommer med det bedste forslag. Derfor opfordrer vi de studerende til at oprette sig som medlemmer og dele forslag og ideer. Læs resten af dette indlæg »


Nytårskur KBH 2012