Århus til tasterne, skriv!

AT SKRIVE ER EN VIGTIG DEL AF DEN KREATIVE PROCES

Image

Sofie Frydenregn og Astrid Billev går på Kunstakademiets Arkitektskole på 3 år. De har deltaget i Arkitektforeningens skrivekursus for studerende, der fokuserer på at give grundlæggende egenskaber og værktøjer til, hvordan man kan blive bedre til at formulere sig skriftligt.

Hvorfor er det relevant at kunne formulere sig på skrift som arkitekt?
Det er jo altid relevant at kunne formulere sig, både når man i hverdagen skal skrive mails, men også når man skal til at lave portfolie og skrive ansøgninger til praktiksteder, hvilket vi jo snart står overfor.
Rent fagligt er der forskellige niveauer, man kan skrive på som arkitektstuderende; helt konkret og mere fabulerende og filosofisk. Det er godt at gøre sig bevidst om forskellene.

Hvordan bruger I teksten i jeres hverdag som arkitektstuderende?
Man kan bruge teksten til at få styr på sine tanker i forbindelse med den kreative proces – det hjælper også  til at fastholde den røde tråd i projektet. På den måde bliver det også meget lettere at fremlægge til vejledning og kritikker. Det bliver tydeligt, at hvis man ikke kan formulere projektet på skrift, så er det sikkert også dér, det ikke fungerer.

Kan I anbefale kurset til andre studerende?
Helt sikkert. Vi får ikke værktøjer og undervisning på skolen i skrivning, så det er relevant, når man gerne vil bruge skriften som en del af den kreative proces. Det er jo ikke akademisk skrivning, man lærer på kurset, men mere værktøjer til hvordan man bedre kan overskue en tekst og bedre formulere sig, så det bliver forstået.  Og så var fedt at komme i et nyt forum udenfor skolen og møde andre studerende fra andre årgange og afdelinger. Det føles godt at tage sagen i egen hånd – og så var der gode sandwich!

Nu får alle arkitektstuderende i Århus også muligheden for at komme på skrivekursus

Senest tilmelding: d. 19 april til lm@arkitektforeningen.dk (Pris: 100 kr)


Konkurrence for arkitektstuderende

Silkeborg Kommune har slået en konkurrence op for arkitektstuderende. Vinderprojektet får en præmiesum på 10.000 kr.
Tilmeldingsfristen er senest d. 10. april 2012 kl. 12.00. Du kan tilmelde dig på teknisk@silkeborg.dk.
Konkurrence består af et skitseprojekt for Bindslevs Plads – Silkeborgs kultur- og campusområde.

“Målet er, at området gennem de næste 5 år skal udvikles til et nationalt fyrtårn for et aktivt og kreativt læringsmiljø med topmoderne rammer for såvel formel som uformel læring, kreativitet og kulturelle aktiviteter, der tager udgangspunkt i og engagerer især de unge 15 – 35 årige, men som også samler mennesker på tværs af alle aldre.

Download hele konkurrenceprogrammet her (Pdf).


Stresseminar for arkitektstuderende, AAA


Arkitektskolen Aarhus’ nye blog, AAA

Den 1. februar 2012 åbnede Arkitektskolen Aarhus op for deres nye blog der præsenterer, hvad der sker på de forskellige studieenheder på skolen. Bloggen er skabt på baggrund af et ønske om at give de studerende større overblik over de mange faglige aktiviteter på studiet på tværs af årgange og studios.

Initiativet til bloggen kommer fra lederne af henholdsvis AAA’s bachelor- og kandidatuddannelse, Tine Nørgaard og Chris Thurlbourne, men køres dagligt af to studerende.

”Vi vil gerne give ikke blot skolens studerende og undervisere, men også omverdenen en mulighed for løbende at følge med i, hvad der foregår rundt om på de forskellige studieenheder. Internt kan bloggen inspirere de forskellige studieenheder imellem, og det kan forhåbentlig inspirere og skabe kontakt til mulige samarbejdspartnere: arkitektfirmaer og uddannelsesinstitutioner, både danske og udenlandske. Det skal gerne blive et udstillingsvindue til verden omkring os,” forklarer Chris Thurlbourne.

Den nye blog fungerer således at de forskellige studieenheder selv har ansvar for at levere materiale til redaktørerne. På denne måde skal både studerende og lærer have fokus på at præsentere sig selv og deres studieenhed.

Hvad med StudArk
Redaktionen på StudArk byder det nye initiativ velkommen og ser Arkitektskolens nye blog som en super god udvikling der vil gavne de studerendes egen portal StudArk. Det har aldrig været meningen at StudArk alene skulle stå som skolernes eneste stemme udadtil. StudArk’s styrke ligger i at den tilrettelægges af de studerende selv på arkitektskolerne. Den nye blog er derfor et kærkomment tiltag som kun vil perspektivere StudArks redaktionelle arbejde, så der i fremtiden kan opstå et stærkere fokus på nyheder, skarpe diskussioner og inspiration skolerne imellem.

Så skynd jer ind og tjek bloggen ud, hvis i ikke allerede har gjort det!


Forelæsningsrækken 7 professorer: Bjarke Ingels – IDAG kl 17.00 – KADK

Kunstakademiets Arkitektskole tildelte i 2011 ærestitlen adjungeret professor til fem arkitekter på topniveau. Med tildelingen ønskede skolen at hædre fem faglige kapaciteter, som hver især har sat deres præg på institutionen gennem bl.a. undervisning, workshops, forelæsningsrækker og afgangsbedømmelser.

Igennem efteråret har de nye æresprofessorer foldet deres særlige fagligheder ud i en serie spændende festforelæsninger, og den sidste taler i rækken er Bjarke Ingels.

Læs resten af dette indlæg »


Beton WorkShop, TEK 1 – Del 2: Skære, folde og samling af færdig konstruktion – KADK

Af Trine Andersen, Marie Goodstein, Aiste Bagdonaite Nicola Gliese og Simon Reseke, 1.års-studerende på KADK. Materialeworkshops er en fast del af 1.-årskurset TEK1, der arrangeres af Institut 2.

I uge 10 blev geometrien udarbejdet, samlingsanalyser blev gennemtænkt og diverse sikkerhedskrav blev

fundet og arbejdet ind i projektet. I denne uge (uge 11) stod arbejdstimerne primært på foldning af

plastforme til betonelementerne, støbning, samt udarbejdelse af de 72 hexagoner, som er den bærende

del af stilladset. Hexagonerne er udarbejdet af pap, som er blevet optegnet efter faste mål, skåret og

foldet i hånden, da vi ikke have mulighed for at få dette laserskåret også.

Læs resten af dette indlæg »


Betonworkshop, TEK1 – Del 1: Geometri, samlinger og sikkerhedskrav – KADK

Af Trine Andersen, Marie Goodstein, Aiste Bagdonaite Nicola Gliese og Simon Reseke, 1.års-studerende på KADK. Materialeworkshops er en fast del af 1.-årskurset TEK1, der arrangeres af Institut 2.

Formålet med opgaven er, at designe, producere, støbe og rejse en struktur i fiberbetonelementer, hvor alle elementerne hviler i en optimal trykbue. Støbeprincippet der anvendes til dette projekt er nyudviklet, og har kun været afprøvet én gang før. Strukturen skal tænkes som klatrestativ, da det er intentionen at det der skal bygges skal fungere som prototype for et klatrestativ til Carolineskolens Børnehave på Østerbro.

Læs resten af dette indlæg »