Postkort til Lene Dammand Lund

 

Kære Lene. Det jeg synes, vi skal gøre er … holde et brag af en årsfest. Hvis vi skal skabe et studiemiljø med højt til loftet og faglig inspiration langt ud over kajkanten, vil jeg anbefale, at vi fremover holder et brag af en årsfest, hvor vi kan invitere aftagerne ind til spændende workshops, møder og taler – så vi kan udveksle idéer og opbygge det fællesskab, som vi fortjener, som Danmarks førende kreative uddannelsesinstitution” – fra studerende Sofie
KADK i 2017 – Send et postkort til Lene

 
Giv din mening til kende: Skriv et postkort til Lene og giv dit bud på, hvad der skal til for, at vi kan udvikle KADK mest og bedst muligt frem mod 2017. Alle studerende og medarbejdere inviteres hermed til at sende Lene et postkort med input til det indledende arbejde. Torsdag den 10. maj vil der på centrale steder på Holmen, Esplanaden og Bornholm derfor ligge postkort, som alle studerende og medarbejdere opfordres til at udfylde og besvare.
Sådan gør du
Postkortene er tilgængelige fra torsdag 10. maj – onsdag 16. maj 2012 kl. 13.00, hvor postkasserne lukkes. Lene vil læse alle igennem og tage dem med som input i det videre arbejde. Tag din bedste skrivepen og giv din mening til kende på Holmen, Esplanaden og Bornholm.

 
På Holmen: Du finder postkortene i kantinen og lægger dem i den aflåste postkasse.
På Esplanaden: Find postkortene i frokoststuen og aflever i en kasse på kontoret hos Karen.
På Bornholm: Find postkortene på gangen tæt på frokoststuen og aflever i en kasse hos Kathe.
Postkortene vil alle blive læst af Lene Dammand Lund og bragt i spil på 1. workshop 24. maj, hvor 27 af skolens studerende og medarbejdere vil arbejde med at undersøge, hvordan fremtiden kan se ud for KADK i 2017. Det sker ud fra tre hovedspor, som tematiseres på de tre postkort: Uddannelse,Forskning og Forholdet til omverdenen. Workshoppen og undersøgelsen er første af en række af workshops, der skal føre til, at KADK høster frugterne af de muligheder, som fusionen giver os.

 
Under underskriften ”Kære Lene” inviteres alle inviteres til at bidrage:
 
”Jeg håber, at alle vil deltage med en masse inspirerende og øjenåbnende input. Postkortene indgår som udsagn, som workshoppens deltagere skal forholde sig til. Og for mig bliver postkortene et katalog, der giver mig et første indtryk af jeres drømme, mål og forhåbninger for fremtiden. Så jeg tager alle jeres input meget seriøst og glæder mig til at læse dem alle” – siger Lene Dammand Lund.
Om postkortene

 
For at sætte retning på første workshop 24. maj er der formuleret tre temaer, som vi vil arbejde ud fra:Uddannelse med fokus på studieliv (ikke studieindholdet), rammerne for forskningen og KADK’sforhold til omverdenen frem mod 2017. Hvert tema udfoldes i en række konkrete pejlemærker, som Lene Dammand Lund har sat for 2017.
 
Hvert postkort udfolder så en række konkrete pejlemærker, som Lene Dammand Lund har sat for 2017. Og du skal på hvert af de tre postkort give dit bud på, hvad vi kan gøre for at komme derhen:
 
Pejlemærker for uddannelse:
 • Den enkelte studerende er bevidst om den didaktik og de metoder, der anvendes på KADK
 • KADK er internationalt anerkendt af studerende for at være en skole, hvor forskning og undervisning i særlig grad er rettet mod at frisætte den enkeltes potentiale på alle niveauer i studiet
 • Den enkelte studerende er bevidst om den værdi, han/hun kan tilføre det danske og internationale samfund og er klædt på til at få det til at ske
 • KADK er omdrejningspunkt for livslang læring i et internationalt miljø
 • Kandidater inden for konservering, design og arkitektur markerer sig internationalt.
 
Pejlemærker for forskning:
 • Forskning og udvikling er i sit emnevalg afstemt skolens strategi
 • Der er forskning på alle KADK’s fagområder, og den samlede forskningsmængde er øget fra 2012 til 2017
 • Forskning bliver bedømt efter højeste internationale standarder inden for sit felt
 • Forskning danner basis for dialog med studerende, faglige miljøer og den brede befolkning
 • KADK er anerkendt for et åbent, inddragende og inspirerende forskningsmiljø.

Pejlemærker for forholdet til omverdenen:
 • KADK’s kandidater er internationalt efterspurgte
 • De synergieffekter, der er opnået inden for arkitektur, design og konservering, har skabt øget efterspørgsel efter kandidater fra KADK – også fra helt nye typer af aftagere
 • Resultaterne af KADK’s forskning og undervisning skubber til samfundsdebatten og påvirker den politik, der føres på området
 • Det er kendt for omverdenen, på hvilke faglige felter, KADK er førende i en international kontekst
 • KADK’s kandidater er anerkendt for at kunne aflæse og forstå mønstre og tendenser i deres samtid.
 
 
Tag et postkort og post det til Lene senest 16. maj kl. 13.00.
 
 
Kort om workshoppen

Workshoppen skal give indledende input til, hvordan vi kan udvikle uddannelsernes studieliv (ikke studieindholdet), forskningen og KADK’s forhold til omverdenen – som følge af fusionen og ud fra nedenstående pejlemærker sat af vores nye rektor.
 
Til workshoppen er der inviteret i alt 9 deltagere fra hver skole. De er udvalgt dels med ligelig repræsentation fra de tre skoler – og dels som afgrænset gruppe på 27 for at sikre, at workshoppen kan levere et konkret arbejde. De 27 deltagere består af 2 eksterne repræsentanter, 1 studerende, 5 forskere/undervisere og 1 teknisk/administrativ medarbejder fra hver af de tre skoler. Vi kommer til at holde rigtigt mange workshops, og dette er kun den første, så rigtigt mange skal nok få mulighed for at arbejde med, når vi i efteråret begynder på den mere faglige del. Målet er i første omgang, at konkretisere visionerne for fusionen.Kortlægningen får form af en hvidbog, som vil blive brugt i det videre arbejde med KADK. Første større milepæl er, som nævnt, en ny struktur for skolens top-ledelse, som behandles på bestyrelsesmødet 6. juni”.
 
Deltagere på 1. workshop
Christian Bencke-Nielsen (Studerende KA), Anders Abraham (underviser KA), Karen Blincoe (ekstern repræsentant KD-miljø), Malene Kristiansen (underviser KD), Ingelise Nielsen (underviser KK), Bent Eshøj (underviser KK), Karen Borchersen (TAP KK), Maria Sparre-Petersen (underviser KD), Kristina Jordt Andersen (ekstern repræsentant KA-miljø), Tore Haugen (ekstern repræsentant KA-miljø), Peter Thule Kristensen (underviser KA), Anne Beim  (underviser KA), Arne Redsted Rasmussen (underviser KK), Jane Richter (underviser KK), Tobias Koefoed Nordentoft (studerende KD), Jens Overbye (underviser KD), Jacob Trock (ekstern repræsentant KK-miljø), Ditte Dahl (TAP KA), Jørgen Wadum (ekstern repræsentant KK-miljø), Peter Henning Jørgensen (underviser KA), Merete Ahnfeldt-Mollerup (underviser KA), Marie Vest (ekstern repræsentant KK-miljø), Dorte Poulsen Sommer (underviser KK), Gitte Just (ekstern repræsentant KD-miljø), Thomas Alken (underviser KD), Morten Noer Andersen (underviser KD), Mette Rune Sørensen (studerende KK) og Ole Sørensen (TAP KD).
 


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s