KA Afgang: Vattenkraftverket

Sketch boathouse facade

Af Cand.Arch. Erik Järkil – Afdeling 5, afgang.

Vattenkraftverket är ett projekt som utforskar hur landskapet, arkitekturen, programmet och kulturen interagerar. Det utforskar också gränslandet mellan det urbaniserade samhället och den vilda naturen. Att bo arbeta och leva tätt knuten till naturen och naturens resurser. Där landskapet både fungerar som ett teoretiskt koncept och en fysisk verklighet.

Nature Urbanity connections

C:UserserikDocumentsWorkArchitectureAfgangRitningar dator

Platsen

Platsen heter Dalån och ligger i en djup dal som genomkorsas av ett vattendrag omgivet av skogklädda berg på ömse sidor. Anledningen till att just denna plats valts längs vattendraget är att just här faller vattnet mer än längs den övriga sträckningen. Just här avger det fallande vattnet mer kraft än det gör på andra platser. Det är anledningen till att man historiskt valde att lägga verksamhet här och det är också anledningen till att jag valt att arbeta här. Platsen ligger i gränslandet mellan den tätbefolkade urbaniserade Götaälvdalen och det vilda skogsområdet Risveden. Området karakteriseras av brukandet av naturresurser som jord och skogsbruk samt småskalig industri.

Utskrift

Programmet

Programmet är givet av dessa förutsättningar. Vattenkraftverk, Verkstad, Bostad och rekreationsbyggnader.

Ruin

Ruinen

Byggnaderna på platsen är ruiner. En byggnad är aldrig färdig, den är antingen under uppbyggnad eller i förfall. Förfallet kan fördröjas men är oundvikligt. Byggnader består av beständiga material och förgängliga. De förgängliga försvinner snabbt och då beständiga blir kvar längre och lämnar minnen och spår av det som en gång var.

Waterfall

Tiden

Tiden har varit väldigt viktig, både i förhållande till byggnadernas förfall men också i förhållande till vattnets flöde som är ett slags ur, ett tecken på tidens gång.

C:UserserikDocumentsWorkArchitectureAfgangRitningar dator

Kopplingar

Kopplingarna till omvärlden är viktiga. Då Dalån ligger ensamt i en djup dal är kopplingarna inte uppenbara. En koppling är vattnets flöde som kommer med regnen ner i sjöar och åar passerar förbi och igenom Dalån vidare till sjöar älvar och hav, ut i världen. En annan koppling är energin. Energin från det lagrade vattnet som i vattenkraftverket omvandlas till elektricitet som sen flödar genom ledningar ut i världen. Visuellt så kopplar utkikstornet Dalån till omvärlden, här kan man se var vattnet som rinner förbi landar för att sen fara vidare ut.

C:UserserikDocumentsWorkArchitectureAfgangRitningar dator

Sketch facade turbinehouse

Artefakten och Naturen

En artefakt är människoskapad i motsats till naturen. Ändå är den genom att människan är en del av naturen också sprungen därur. Men artefakten kan något som naturen inte kan, artefakten har ett syfte. Jag har skapat ett antal artefakter som jag kallar arkitektoniska element.

Sketch boathouseplan

Arkitekturen och Landskapet

Dessa arkitektoniska element efterliknar inte landskapet men relaterar till det. Någon gång som relaterar arkitekturen till landskapet som koncept eller fond andra gånger mer konkret. Elementen är utplacerade i landskapet, dom relaterar delvis till varandra delvis till omgivningen, några mer några mindre. Gränsen till Landskapet går i Elementens yttre omkrets. Utanför den är naturen, här kan djur och människor röra sig fritt. En gräns mellan Artefakt och Natur, Arkitektur och Landskap. Elementen förstärker uppfattelsen av naturen genom att inte vara natur. Ramar in den, blir en slags förstärkare.

C:UserserikDocumentsWorkArchitectureAfgangRitningar dator

De klassiska Elementen

Jord, luft, eld och vatten har varit vägledande i arbetet för att skapa de arkitektoniska elementen. Alla element är formade med en eller flera av dessa som utgångspunkt. Bostaden med eld och vatten för värme och rening. Äppelträdgården med Jord och luft osv.

C:UserserikDocumentsWorkArchitectureAfgangRitningar dator

Compositions of form

Sökandet efter form

Vad är logiken bakom en form? Att hela tiden försöka ha en anledning till att ge en specifik form till en specifik byggnad. I fallet kraftverksbyggnaden var utgångspunkten turbinens form och den rörelse som ligger i den. Den runda formen, rörelsens och kraftens form. Den kvadratiska formen, vilans form i Äppelträdgården. Vågrörelsen i Verkstadens tak inspirerad av vattnets och elektricitetens vågrörelse.

Sketch models

C:UserserikDocumentsWorkArchitectureAfgangRitningar dator

Taktilitet

Materialvalen utgår från lokal tradition och logiken bakom det förgängliga och det beständiga. Då träbearbetning varit en verksamhet på platsen och skogen ligger tätt på så var det ett logiskt val att bygga av i de delar som växer uppåt. De delar som är nära marken och vattnet av sten och betong som också är en lokal råvara. Det kalla hårda och det mjuka varma.

C:UserserikDocumentsWorkArchitectureAfgangRitningar dator

Aktivitet och vila

Runt vattenfallet i centrum av platsen är intensiteten hög, ju längre ut och upp man kommer desto mer lugn och vila. Det blir också mer privat ju längre ut och upp man kommer.

C:UserserikDocumentsWorkArchitectureAfgangRitningar datorSkriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s