AAA Afgang: Sted til Bevægelse

 
af Christina Rousing Toxværd

STED TIL BEVÆGELSE – træningsfaciliteter på grænsen mellem by og havn

Jeg har i mit afgangsprojekt fra Arkitektskolen Aarhus beskæftiget mig med det lange kileformede område langs Risskovstien og Skovvejen i Aarhus. Her har jeg skabt en landskabelig forbindelse på tværs af mit site, ved hjælp af min bygning, som indeholder træningsfaciliteter til CrossFit.

Introduktion

Jeg kommer selv fra Aarhus og har ofte cyklet på Risskovstien og undret mig over de forladte bygninger og den lille kiles forfald. Derfor besluttede jeg mig for at undersøge planerne for området. Her fandt jeg ud af, at kommunen planlægger en stok bebyggelse med boliger herpå. Jeg mener at stedet kan så meget mere og derfor ville jeg forsøge at lave noget helt andet. Det er lige her man første gang kan se at Aarhus er en havneby, man bliver mødt af en fantastisk unik udsigt når man kører ned af skovvejen og de sidste byhuse stopper. Denne udsigt vil jeg ikke ødelægge.

Landskabelige intentioner

Min intention med sitet er at binde den nordlige del af Aarhus bedre sammen, med den nye rekreative forbindelse og Aarhus Ø. I dag er de to områder ikke bundet særlig godt sammen, dette brud forstærkes af grenåbanen samt det store terrænspring. Bygningen er med til at skabe en forbindelse her imellem. Dermed nedbrydes barrieren samtidig med at stedets nye karakter indbyder til ophold på sitet.

Bygningen griber fat som en forlængelse af det eksisterende landskab, og skaber en endnu tydeligere sigtelinje fra lyskrydset ved langelinjeparken og Skovvejen og bliver til en udsigtspost ud over fiskeri- og lystbådehavnen og Aarhus Ø. Herfra bliver man via tagfladen, ført ned på terræn og derefter kan man bevæge sig under Grenaabanen. Det har været min hensigt at skabe et sted med liv og bevægelse, således at det ikke vil blive en mørk og kedelig tunnel som ingen har lyst til at bruge. Hele området Sydvest for bygningen er en nedsænket skateranlæg som nærmest flyder sammen med opholdsområdet på den anden side af trappen. Skateranlæg er på samme tid med til at skabe en positiv/negativ dualitet sammen med den langstrakte bygning.

For at forstærke kommunens tanke om den grønne rekreative forbindelse fra Aarhus C til Riis skov, kan mit site binde sig herpå og tilføre grønt pauserum i på vejen. Sitet vil på den måde kunne være et stop på bevægelsen og vil derfor få en mere offentlig karakter fremfor den foreslåede tætte bebyggelse. Det har derfor været vigtigt at bygningen ikke måtte besværliggøre bevægelsesmønstrene på langs af sitet.

Ved at bebygge sitet ændre man den ellers meget benyttede Risskovsti som både bruges af cykellister, motionister og gående. Derfor har det været en vigtig pointe at de nye forhold skulle være mindst lige så gode som de eksisterende. Man kan som gående frit bevæge sig over tagfladen og nyde den gode udsigt og evt. bruge siddetribunen til ophold. Eller man kan bevæge sig under tagfladen via passagen i bygningen.

Støj

Sitet er indrammet af to kraftige støjkilder, på den ene side Skovvejen som er én af de mest befærdede veje i området og på den anden side af grenaabanen. I forbindelsen med det nye havneområde, har man forsøgt at omdirigere trafikken væk fra Skovvejen, derfor har kommunen lavet en miljøzone således tung trafik ikke længere må køre herpå. Der vil dog altid fremadrettet være tale om en støjende og befærdet vej, hvor støjniveauet er rimeligt konstant. Der vil både komme støj og vibrationer fra grenaabanen, men det forekommer kun i ganske kort tid engang hver halve time. Men denne variation i støjniveauet må vurderes at være mest generene, da man efter tid vil vende sig til den mere ensartede støj fra vejen.

Det var derfor vigtigt med bygningsformen at tage aktivt stilling til støjen, således at man vil kunne skabe en støjfri facade samt nogle gode uderum. Bygningsformen danner en ryg eller en såkaldt lydmur mod støjen fra jernbanen, denne er helt massiv. De faciliteter som er mindst støjfølsomme er placeret tættest mod støjen fra Skovvejen. Bygningsformen omkranser samtidig de uderum som er tænkt til udendørs træning.

Funktion

Funktionen i min bygning er CrossFit

CrossFit er en idrætsform som igennem de seneste år er blevet meget populært. CrossFit beskrives som ”et styrke- og konditionsprogram bygget op omkring konstant varierende funktionelle bevægelser, der udføres ved relativ høj intensitet”. Funktionelle bevægelser er at sidde, kaste, trække, løfte, klatre, løbe osv., og det involverer mange led og muskelgrupper.

Øvelserne man laver i CrossFit kan meget groft deles op i tre forskellige elementer. Gymnastiskøvelser, som også indebærer løft af traktortæk og klatre i torve som CrossFit nok er mest kendt for. Anden del er vægtløftning hvor man specialisere sig i de olympiske løft. Og til sidst er der smidighedstræning som jeg har valgt at kombinere med yoga, hvilket også er begyndt at dukke op i nogle træningscentre i USA.

Det har været min intention at træningsarealerne skulle differentieres i form, materialitet og udtryk. De tre forskellige haller skal bruges til vidt forskelle træningselementer og skal derfor også indrettes derefter.

For mere information kontakt

Christina Rousing Toxværd christina.tox(a)gmail.comSkriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s