AAA Afgang: “Vi bor sammen igen”

 
af Terese Viltoft, Studio Building design
 

 

Intro 

”Vi Bor Sammen Igen” blev titlen på mit afgangsprojekt, hvis udgangspunkt var at designe et scenarie der kobler den ældre generation til familien og/eller samfundet.
Mit afgangsforløb bar præg af en omfattende analyse og fremgik som en fremtidig boligform, hvor flere generationer lever under samme tag. En udfordring der rummer komplekse problemstillinger men som også er af stor samfundsmæssig relevans. I opgaven lå der et stort fokus på tiden i boligen og spørgsmål som; Hvad sker der hvis den ældre generation går bort, eller når børnene flytter hjemmefra? Hvad sker i fremtiden, hvis alle i familien igen splittes op eller andre familier flytter ind? Det var bare nogle af de udfordringer jeg mødte under arbejdet med generationsboligen. Løsningen blev et projekt der, i sin karakter, søger nye rumlige og konstruktive elementer til, hvordan vi i fremtiden kan bo samt hvorledes vi nemt og bæredygtigt kan ændre vores bolig ud fra alle livets faser.

Løsningen bærer præg af store overvejelser omkring lys samt materialets nutidige og fremtidige betydning i forhold til at kunne ændre sig og adaptere forskellige rumligheder over en lang tidsperiode.

 

 

Baggrund

Ideen med at designe et samlet boligforhold for forældre, ældre og børn, kommer ud fra et ønske om kunne skabe merværdi for generationerne imellem. Men det udspringer også af vor tids voksende individualisering og den manglende integration af de ældre i samfundet. Det generationsboligen skal kunne er, som udgangspunkt, at skabe tryghed og integration for ældre, samtidigt med at boligen skal danne rammen om et fællesskab.

Ord som tryghed, nærvær og tilstedeværelse er nøgleord for en bolig, der skal stå som en kommentar til et samfund hvor vi lever i et individualiseret velfærdssystem. Hjælp til børnepasning, tryghed i alderdommen og tættere relationer er bare nogle af fordelene.

Typologistudie

I min proces har jeg arbejdet meget med at finde frem til en typologi der i sin form har en klar aflæsning omkring hvad der er privat og hvad der er fælles ophold for familiens medlemmer. Med tre casestudier, har jeg været nede og undersøge allerede eksisterende bygninger der rummer denne leveform. Bygninger som, udelukkende og fundamentalt, er bygget op omkring det at bo sammen på tværs af generationer. Ud over de typologiske undersøgelser, har jeg fokuseret på at frembringe et arkitektonisk konkret bud, for at overbevise andre og mig selv inklusiv om, hvad der kunne ligge af rumlige potentiale i en generationsbolig, der udfordre de private og fælles aspekter. Konceptet endte ud med at have en klar opdeling mellem privat og fælles, hvor der på begge sider af et multifunktionelt rum, er placeret to lukkede enheder, fordelt på to etager, med plads til fire generationer.

Multimøbel

Materialerne udgør en vigtig del af bygningen, især for dets fremtidige brug. De fire private boliger på siden af det store multifunktionelle rum, er opført i præfabrikerede betonelementer, og har ikke den samme udskiftelige mulighed som i fællesrummet, der er opført i stål og træ og derfor nemmere kan forandres.

Inde i fællesrummet, dvs. multirummet, har jeg arbejdet med at integrere et kæmpe møbel bestående af flere niveauforskydninger. Dette skal ses som en transformation af den traditionelle trappeopgang, som fordeles og forgrener sig ud til bygningens private boliger. Den almindelige trappeopgang, som vi kender den fra lejlighedsbebyggelser i dag, fungerer udelukkende som fælles indgang, og den optager mange kvadratmeter. I mit projekt er den fælles opgang blevet til et kæmpe møbel med forskellige rumligheder, hvor trinet danner mulighed for ophold og møder.

Formen på multimøblet er skabt ud fra et 60/60 grid. De fleste hjørner er blev afskåret, da jeg ikke ønsker, at den skal optage hele det åbne rum men snare fornemmes som et element i rummet. Således kan man, f.eks. på stueetagen, fortsat være i rumlig kontakt med de andre på de øvrige etager.

Rum til forhandling

Det store rum i midten af boligen er i høj grad et rum, hvor man indbyrdes skal finde ud af hvor meget man vil dele og hvad man vil gøre privat. Via store trædøre, der kan skubbes frem og tilbage mellem de private rum og fællesrummet, kan de enkelte familiemedlemmer også have mulighed for at forstørre deres egne private enheder og omvendt, samt bidrage med deres enhed til fællesrummet og således gøre boligen endnu større. Multimøblet er konstrueret på en måde, så man nemt kan opsætte en ekstra væg, en dør, eller vinduer som afskærmning overfor de andre beboere i boligen. På den måde opstår der mange rumlige muligheder og grænserne for hvad der er privat og fælles kan rykkes og ændres præcis som man har lyst til. Selvom der kan opstå mange ændringer over tid, mister konstruktionen aldrig sin karakter i rummet og der er taget hensyn til at der altid kan sikres gode lysforhold. Lysstudier har været redskabet for hvor små rum jeg kunne designe i multimøblet uden at det ville føles for klemt og rummene er derfor nøje orienteret ud fra ovenlyset og lys fra både den nordvendte- og sydvendte facade.

Tid

Livet har mange faser, og vi flytter fra og til når der opstår sociale forandringer eller skift som vores nuværende bolig ikke kan rumme. Som modreaktion til en standard lejlighed og bolig, handler min bygning om at integrere et system, der via størrelse og materialitet, kan forandre sig over tid og tilpasse sig andre måder at leve livet på. Det centrale rum kan indrettes uafhængigt af forholdet til de to sidebygninger. Hvis nogen flytter ud eller en ældre generation går bort, er boligen i en sådan størrelse, at en familie nemt kan forandre husets dimensioner og adgange ud fra behov så som, enten at bruge hele bygningen, eller at leje en del/ -dele ud.

Jeg ser min bolig som et designforslag, der udfordrer ideen om at bo flere generationer under samme tag og jeg har forsøgt at skabe et sted, der via tektonikken og materialerne, gør det muligt at tilpasse og imødekomme beboere og fremtidige beboeres behov. Boformen vil kunne rumme ændrede livsvilkår og man behøver derfor ikke at skulle flytte ud eller søge efter specifikke ejere. Projektet har også udviklet sig fra at rumme en klar ide om generationsboligen, – til en bolig der kan optage flere kollektive boformer.

 

 

One Comment on “AAA Afgang: “Vi bor sammen igen””

  1. There are many well known and respected SEO agencies across the industry. Google has a big list of rules about websites and what they can and can’t do with search results and their code. To make sure that you are getting the best techniques for your business, better make sure that you have chosen the best SEO Company for your business needs.


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s