Konkurrence: International Young Architects’ Awards

gençlik_dikey

Chamber of Architects of Turkey har lanceret konkurrencen International Young Architects’ Ideas Awards med temaet “Individual Freedom Spaces in Public”. Konkurrencen søger at udforske og rejse en kritik af de processer, som byer udfordres af i mødet med global politik, internationale investorer og spekulationskapital. Der efterspørges kreative ideer og forslag til videreudvikling med fokus på den sociale eksistens og sociale rum, livskvalitet og nærmiljø – med henblik på at udvikle en ny tænkning, når det kommer til urban-design og planlægning.

Det er StudArk bekendt, at KADKs Afdeling 2 i efteråret 2013 var i Istanbul og muligvis allerede har arbejdet med disse tematikker i netop Tyrkiet. Så vi vil da opfordre alle til at deltage med deres projekter! 🙂

Læs mere på Arkitektforeningens hjemmeside.

Læs mere på konkurrencens hjemmeside.

Afleveringsfristen er d. 8/9-2014.


Konkurrence: ON THE EDGE

ON THE EDGE

Innosite udfordrer dig til livtag med buzz-begreber som ‘Almene boliger’ og ‘Udkantsdanmark’, når de på ny inviterer til en dyst på ideer:

ON THE EDGE – Hvordan kan almene boligers potentialer udfoldes?
Lejerbo og Rambøll ønsker at udfordre debatten om almene boliger i Danmark, ved at sætte fokus på potentialer fremfor problemer. Dette gøres gennem en ny idékonkurrence der efterspørger idéer til, hvordan almene boligers potentialer i Udkantsdanmark kan højnes. Kom med dit bud på og vind 16.000 kr. samt muligheden for, at få din idé udstillet og præsenteret på konferencen, Almene Boligdage.

Læs meget mere om konkurrencen her!

 


Sprout MEET #1 – om midlertidighed

Sprout_Meet#1_invitation

DAC& BUILDs nye tiltag for folk på vej mod at beskæftige sig professionelt med byudvikling og arkitektur hedder Sprout og går i luften med arrangementet MEET #1 – om midlertidighed. Til lejligheden er der brugt unge ord og YouTube for at fange din opmærksomhed.

Husk tilmelding her.

Sprout bliver beskrevet som et netværk og inspiration for spirende profiler inden for byggeri, byudvikling og arkitektur, hvilket godt kunne synes at være et godt tilbud til arkitektstuderende. Følg med i hvad der sker i fremtiden på Facebook.


KA: Forelæsning m. Joan Busquets – i dag kl 13.15, aud. 2

For de Barcelona- og/eller byplanlægningsinteresserede er der i dag forelæsning med Harvard-professoren Joan Busquets.

image003


Tilbage til Fremtiden 2

tilbage_til_fremtiden

 

Mandag d.19. august afholder Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Bygningskulturens Hus det andet arrangement i deres faglige arrangementsserie om omdannelsesprocesser – “Tilbage til fremtiden”. Hersted Industripark besøges, hvor Anne Dan, byplanarkitekt i Albertslund Kommune og Søren Leth, partner i arkitektvirksomheden SLETH, fortæller om transformationen af stedet og dets kommende udvikling.
 
Læs mere i den vedhæftede invitation og på DACs hjemmeside:
http://www.dac.dk/da/service-sider/kalender/2013/august/tilbage-til-fremtiden-hersted-industripark/

Studieprojekt: Amager – En ny forbindelse

Dette projekt tager sit udgangspunkt i afdeling 1’s efterårssemester 2012, hvor hele afdelingen havde Amager som fokusområde. Afdeling 1’s kandidatprogram i Byplanlægning havde en selvprogrammeret opgave, der voksede ud af en række undersøgelser baseret bl.a. på intensive studier af området gennem GIS samt feltstudier, der på overordnet plan i 1:25.000 identificerede problemer og uforløste potentialer på øen. Herefter foregik arbejdet primært i 1:2000 og 1:500.

Projektets titel er “Amager – En ny forbindelse, Spatial, social og mental styrkelse af Amagers netværk og rum” og er udfærdiget af kandidatstuderende Maria Crammond.

Første del består af en række analyser samt strategier for, hvordan man kan binde Amager bedre sammen øst-vest på tværs af hovedfærdselsårerne med henblik på cyklister og gående.

En rute defineres og væsentlige byrum i tilknytning hertil identificeres:

amager1

Fire nedslag på ruten undersøges nærmere. I disse fire områder udforskes mulighederne for ikke blot at opgradere eller nyetablere den nye forbindelse på tværs, men også for udvikling af de tilstødende byrum og bebyggelse. Stedernes rumlige karakter vises i snittene.

Screen Shot 2013-05-14 at 13.38.23 Screen Shot 2013-05-14 at 13.38.54

Amager Fælled

Screen Shot 2013-05-14 at 13.39.37 Screen Shot 2013-05-14 at 13.39.50

Urbanplanen

Screen Shot 2013-05-14 at 13.40.18 Screen Shot 2013-05-14 at 13.40.31

Elbagade

Screen Shot 2013-05-14 at 13.37.24 Screen Shot 2013-05-14 at 13.37.51

Islands Brygge

Slutteligt ses her nogle visualiseringer af udvalgte steder på forløbet samt de overordnede strategier for forbindelsen i galleriet.

Screen Shot 2013-05-14 at 13.58.59 Screen Shot 2013-05-14 at 13.57.21


Københavns Havn – tilbageblik og udviklingspotentialer 24. april

DAC_invitation_potentialer

Læg mærke til at arrangementet er særligt henvendt til studerende OG at det kræver tilmelding!

FORSTÆDERNES TÆNKETANK

forstaedernes_taenketank_0

Hvornår? Torsdag 13/12-12 kl. 13:00-17:00
Hvor? Arkitektskolen Aarhus, Auditoriet

Arrangementet er åbent og du kan således få et indblik i, hvad der sker i Akademisk Arkitektforening – også hvis du ikke er medlem.

Det bliver en debat om forstæder. Over halvdelen af danskerne bor eller arbejder i en forstad og det er derfor et relevant emne, som ofte bliver glemt og overskygget af byernes indre. Men forstæderne er stadigt voksende og har derved størst potentiale for at styrke bæredygtigheden? Hvordan gøres dette?
Måske har du, som studerende nogle spændende vinkler og løsninger? Måske vil du snuse til en af virkelighedens problematikker, udenfor skolens fire vægge? Måske vil du blot tilegne dig ny viden og styrke dine evner i at debattere?
Det bliver uanset en interessant eftermiddag, der selvfølgelig afsluttes med snacks og vin.

Tilmelding til td@arkitektforeningen.dk, senest 10/12 – arrangementet er gratis.


MEGET VIGTIG KADK WORKSHOP TORSDAG


DETTE ER VORES ENESTE CHANCE FOR AT FÅ
INDFLYDELSE PÅ DEN NY FAGLIGE STRUKTUR!

Her er skolens invitation!


WORKSHOP FOR ARKITEKTSKOLENS STUDERENDE

TORSDAG D. 15 KL 15 – i kantinen

Forud for workshoppen:

Mandag d. 12 fortæller Lene alle de studerende om den ny faglige struktur. Herefter holder samtlige afdelinger afdelingsforsamlinger, hvor man diskuterer de nye ændringer. Ved afdelingsforsamlingen laves en liste over de studerende der vil deltage i workshoppen d. 15. Listen gives til studenter-sekretariatet.

(Altså: Hvis du ikke er på listen, så skynd dig at komme det !)

Deltagere:

Det er vigtigt, at der er deltagerer for alle afdelinger. Alle der sidder i skolens udvalg, samt afdelingsråd bedes være tilstede. Derudover håber vi, at en masse af skolens studerende vil deltage.

Formål:

Formålet med workshoppen er at skabe fokus på den nye faglige struktur for skolen og danne et overblik over, hvad de studerende tænker om den nye struktur. Ved hjælp af diskussioner, vil vi søge at nå frem til et fælles grundlag for de studerende på arkitektskolen. Vi håber at workshoppen kan ende ud i et fælles forslag for alle arkitektstuderende, som gives videre til ledelsesgruppen for skolen. Læs resten af dette indlæg »


KADK! Ny faglig struktur pr. studiestart 2014 !KADK


Meget kan nå at ændre sig på en uge i udlandet – men en ny faglig struktur på KADK i 2014 kom alligevel som lidt af en overraskelse.

Ved gennemlæsning af det 47 siders lange notat springer det i øjnene, at de nu 4 institutter, 8 studieafdelinger og 12 kandidatprogrammer lægges sammen under 5 institutter, der således skal rumme den nuværende mangfoldighed. Spørgsmålet er så: Kan det lykkes?

1. Institut for Bygningskunst, Tranformation og Bevaring

2. Institut for Bygningskunst, Kultur og Historie:

3. Institut for Bygningskunst, Teknologi og Tektonik

4. Institut for IT og arkitekturens designprocesser

5. Institut for by og landskab

 

Afdeling for møbelkunst vil ikke længere eksistere under Arkitektskolen. Den vil i stedet merge med Designskolen og blive til et fælles institut for KA og KD:

6. Insitut for Møbel og Rum
Designskolen vil også gennemgå en lignende transformation.

Der er workshop om den nye struktur på torsdag – mere info følger i morgen.
Hele dokumentet er vedhæftet nedenfor:
FagligStrategi_StrategiskLedelse_09112012


! vigtigt ! VALG KADK 2012 ! vigtigt !

stil op!   stem!
dit kadk  –  dit valg !

 

 Kære alle
 
Så udskrives der VALG til KADK’s styrende organer – din mulighed for indflydelse !
Læs resten af dette indlæg »

KADK – Stormøde 30. maj!

I en mail fra Elevforsamlingen indkaldes til stormøde på onsdag; kom frisk – så snakker vi fremtid!

Kære alle studerende på KADK

Grundet kommende besparelser og fyringer af lærere indkalder vi til STORMØDE ONSDAG kl 12 på græsplænen foran kantinen. De studerende vil her overrække nedenstående brev til rektor Lene Dammand Lund som derefter vil besvare spørgsmål fra de studerende i festsalen. 

Vi vil have indflydelse på skolens fremtid!

 
Til Rektor Lene Dammand Lund
 
Kære Lene
 
Vi, Arkitektskolens studerende, er mødt op i dag for at stille krav om at blive inddraget.
Vi er blevet oplyst, at skolen pr. 11. juni skal gennemføre besparelser i form af afskedigelser svarerende til 32 årsværk.
Vi som studerende er stærkt bekymrede over konsekvensen af dette – hvorvidt det rammer det faglige niveau på skolen.
Vi undrer os over, at der i forlængelse af en så radikal udmelding ikke følger en redegørelse for, hvordan man sikrer et højt fagligt niveau for fremtiden.
Vi forstår, at skolen må spare og er bekendt med at der forud er gået et stort stykke arbejde i beslutningerne om, hvor besparelserne skal falde. Men vi er kede af, at vi ikke er blevet spurgt.
Vi håber, at der kan blive skabt en dialog om skolens fremtid, hvor de studerende er sikret en stemme. Vi ønsker at blive inddraget! Vi vil være med i diskussionen!
 
Vi vil være med til at forme skolens fremtid!
 
De studerende på Arkitektskolen.

Postkort til Lene Dammand Lund

 

Kære Lene. Det jeg synes, vi skal gøre er … holde et brag af en årsfest. Hvis vi skal skabe et studiemiljø med højt til loftet og faglig inspiration langt ud over kajkanten, vil jeg anbefale, at vi fremover holder et brag af en årsfest, hvor vi kan invitere aftagerne ind til spændende workshops, møder og taler – så vi kan udveksle idéer og opbygge det fællesskab, som vi fortjener, som Danmarks førende kreative uddannelsesinstitution” – fra studerende Sofie
KADK i 2017 – Send et postkort til Lene

 
Giv din mening til kende: Skriv et postkort til Lene og giv dit bud på, hvad der skal til for, at vi kan udvikle KADK mest og bedst muligt frem mod 2017. Alle studerende og medarbejdere inviteres hermed til at sende Lene et postkort med input til det indledende arbejde. Torsdag den 10. maj vil der på centrale steder på Holmen, Esplanaden og Bornholm derfor ligge postkort, som alle studerende og medarbejdere opfordres til at udfylde og besvare.
Sådan gør du
Postkortene er tilgængelige fra torsdag 10. maj – onsdag 16. maj 2012 kl. 13.00, hvor postkasserne lukkes. Lene vil læse alle igennem og tage dem med som input i det videre arbejde. Tag din bedste skrivepen og giv din mening til kende på Holmen, Esplanaden og Bornholm.

 
På Holmen: Du finder postkortene i kantinen og lægger dem i den aflåste postkasse.
På Esplanaden: Find postkortene i frokoststuen og aflever i en kasse på kontoret hos Karen.
På Bornholm: Find postkortene på gangen tæt på frokoststuen og aflever i en kasse hos Kathe.
Læs resten af dette indlæg »

Udvekslingserfaringer: HafenCity Universität Hamburg

Dette indlæg giver en kort introduktion af undervisningsstrukturen på HafenCity Universitet Hamburg.

Læs resten af dette indlæg »


Arkitektskolen Aarhus’ nye blog, AAA

Den 1. februar 2012 åbnede Arkitektskolen Aarhus op for deres nye blog der præsenterer, hvad der sker på de forskellige studieenheder på skolen. Bloggen er skabt på baggrund af et ønske om at give de studerende større overblik over de mange faglige aktiviteter på studiet på tværs af årgange og studios.

Initiativet til bloggen kommer fra lederne af henholdsvis AAA’s bachelor- og kandidatuddannelse, Tine Nørgaard og Chris Thurlbourne, men køres dagligt af to studerende.

”Vi vil gerne give ikke blot skolens studerende og undervisere, men også omverdenen en mulighed for løbende at følge med i, hvad der foregår rundt om på de forskellige studieenheder. Internt kan bloggen inspirere de forskellige studieenheder imellem, og det kan forhåbentlig inspirere og skabe kontakt til mulige samarbejdspartnere: arkitektfirmaer og uddannelsesinstitutioner, både danske og udenlandske. Det skal gerne blive et udstillingsvindue til verden omkring os,” forklarer Chris Thurlbourne.

Den nye blog fungerer således at de forskellige studieenheder selv har ansvar for at levere materiale til redaktørerne. På denne måde skal både studerende og lærer have fokus på at præsentere sig selv og deres studieenhed.

Hvad med StudArk
Redaktionen på StudArk byder det nye initiativ velkommen og ser Arkitektskolens nye blog som en super god udvikling der vil gavne de studerendes egen portal StudArk. Det har aldrig været meningen at StudArk alene skulle stå som skolernes eneste stemme udadtil. StudArk’s styrke ligger i at den tilrettelægges af de studerende selv på arkitektskolerne. Den nye blog er derfor et kærkomment tiltag som kun vil perspektivere StudArks redaktionelle arbejde, så der i fremtiden kan opstå et stærkere fokus på nyheder, skarpe diskussioner og inspiration skolerne imellem.

Så skynd jer ind og tjek bloggen ud, hvis i ikke allerede har gjort det!


Sving de gamle træben til Raasejl, AAA

OHØJ, alle I gæve søulke og friskfangede sild!

Læs resten af dette indlæg »


Build What Here – du kan nå det endnu!

Roskilde Festival 2012 savner stadig en vinder af konkurrencen Build What Here, der i år gælder planlægning og design af en såkaldt by-installation til festivalens Poor City-område. Konkurrencen kører på DACs nye innovationsplatform Innosite, som tidligere er blevet præsenteret her. Indtil videre mangler de fleste bud noget billedemateriale, hvilket burde give os arkitektstuderende en mulighed for at lægge os forrest i feltet. Det er meget nemt at få adgang til Innosite (foregår via facebook), så hvis du har den gode idé der kan rydde bordet for alle andre forslag, har Roskilde Festival et opført projekt til din portfolie. Læs resten af dette indlæg »


AARHUS URBAN LAB – “Gang i Aarhus” [AAA, nov. 2011]

“Det som falder mig ind når man går rundt i Aarhus – den by Europa hvor der er den højeste koncentration af kreative virksomheder – så kan man ikke se det. Der sker ikke en hel masse i gaden. […] Men der er initiativer og der er et potentiale, men det er som det ikke rigtigt bliver foldet ud i byen.” Louise Heebøll, Aarhus Urban Lab

Kan midlertidig arkitektur være med til at udvikle byen? – Og hvad kræver det? Det var omdrejningspunktet i AARHUS URBAN LABs debatforelæsning.

GANG I AARHUS?
Den 23. november 2011 havde Aarhus Urban Lab – et semesterforløb på Arkitektskolen Aarhus – inviteret Københavns Stadsarkitekt Tina Saaby til Aarhus for at fortælle om hvordan man i Københavns Kommune arbejder aktivt med midlertidighed som strategisk redskab i byudviklingen. Ud over Tina fortalte Hugo Prestegaard, konsulent i Kbh’s Teknik- og Miljøforvaltning, om 3 kommunale forvaltningers i Københavns initiativ, “Gang i København”.

Se resten af forelæsningerne nedenfor: Læs resten af dette indlæg »


Julekalenderen 11. december

Glædelig 11. december, 3. søndag i advent –  og velkommen til KASB – Biblioteket for Arkitektur, Design og Scenekunst.

Læs resten af dette indlæg »


Afgang F2011, del 6: Det nære

I foråret 2011 tog Mikkel Kjærgård Christiansen sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Gennem en række indlæg på StudArk.dk vil han, til stor glæde for os andre, dele sine erfaringer fra afgangsprojektet ‘Øjenklinik ved Søerne’.

Indlæggene vil primært fokusere på arbejdsprocessen, idet Mikkels arbejde er et godt eksempel på en metode der har ligget til grund for et velargumenteret, gennemarbejdet og reflekteret afgangsprojekt – og ikke mindst en forståelig og medrivende projektgennemgang. Der vil således, i de forskellige indlæg her på bloggen, være en indbygget tematik der uddyber udvalgte delemner fra programskrivning til den endelige præsentation.

Det er klart at det haptiske spiller en væsentlig rolle når en af de vigtigste sanser, nemlig synet, er svækket. Det havde jeg for øje allerede i programmet, men det blev naturligvis fuldstændig nærværende og rystende relevant efter byvandringen med den blinde mand. Der er dog en væsentlig ting, som jeg ikke fik skrevet ordentligt ind i programmet og som jeg ærgrede mig lidt over undervejs. Det haptiske, altså det nærsanselige, spiller naturligvis en rolle alle vegne. Det gælder for den blinde eller den svagtseende, som jo vandrer omkring i hele byen og ikke kun i en øjenklinik på Frederiksberg, men også for alle os andre. Som øvelse var det dog et yderst velfungerende tankeeksperiment. Ligesom i naturvidenskaben var det også her interessant at kigge på et grænsetilfælde – den yderste konsekvens – for netop at få tingene til at stå klart.

Læs resten af dette indlæg »


Afgang F2011, del 5: Ved tegnebordet

I foråret 2011 tog Mikkel Kjærgård Christiansen sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Gennem en række indlæg på StudArk.dk vil han, til stor glæde for os andre, dele sine erfaringer fra afgangsprojektet ‘Øjenklinik ved Søerne’.

Indlæggene vil primært fokusere på arbejdsprocessen, idet Mikkels arbejde er et godt eksempel på en metode der har ligget til grund for et velargumenteret, gennemarbejdet og reflekteret afgangsprojekt – og ikke mindst en forståelig og medrivende projektgennemgang. Der vil således, i de forskellige indlæg her på bloggen, være en indbygget tematik der uddyber udvalgte delemner fra programskrivning til den endelige præsentation.

Arbejdet ved tegnebordet efter gåturen med den blinde mand handlede meget om de infrastrukturelle forløb. Både patientens og personalets, men også det offentlig forløb (stien) som begyndte at tegne sig langs den nordlige side af huset. Det var et arbejde i snit, plan og model i skala 1:100. Et arbejde som på mange måder var og er fascinerende. Tegning for tegning tygger man sig igennem problemstillingerne velvidende at alt ikke løses i et hug. Én model kaster ideen til en tegning af sig. Hver gang en tegning tegnes bliver man lidt klogere på hvad den næste model skal afprøve. På den måde ”pingponger” medierne sig igennem dilemmaerne. Det er netop dette swing, der er vigtig at få i gang.


Planskitse 1:100

Læs resten af dette indlæg »


E L E F A N T B A R, AAA

Staldlokalerne på skolen er blevet for trange for årets elefant. Elefanten er derfor flyttet til Ridehuset hvor den kan besøges fredag den 18 nov. fra kl. 17 til kl. 05.

Besøg facebook eventen: HER


Thesis statement, E/11 Del 1, AAA

Superimposition; three city-scales. In the inverted drawing the spaces seems to be excavated from the mass, at some point the drawing turn into a map; a highly fragmented map with parallels to the Cut-up Method. It is no longer small figures or objects, but a condition, every space relate and depend upon its neighbours.

Our cities will increase; the population will grow over the forthcoming years. This is, as I see it, the most important issue we face, how to deal with this growth?
The modernist answer is the tabula rasa approach, clearing an area for the dropping of objects as sculptures – to be admired – in beautiful harmony with one another, when contemplated from the aeroplane.
These objects are standing on the huge windy lawns, screaming to each other, the life in between them is only present on the renderings, reducing the architecture from condition to image and humans to blurry opaque shadows.

Troels Steenholdt Heiredal er afgangsstuderende på Arkitektskolen Aarhus i dette efterår, hvor StudArk vil følge hans projekt. I hans problemformulering [thesis statement] tydeliggøres projektets karakter af et opråb til arkitektstanden og branchen om den manglende forståelse i udviklingen af vores byer.  ‘Architects them-self have demoted our profession to decoration; lost the respect of the general public‘. Læs resten af dette indlæg »


A&D – Afgang E2011, del 1 – Footprint of the oil – Baggrund, motivation & vision

Dette indlæg er det første i rækken, hvor vi vil følge Jacob Bjerre Mikkelsen, Ida Sofie Gøtzsche Lange og Marion Højris Jensen, som skriver afgang i urban design efteråret 2011. Indlægget vil beskrive deres baggrund og motivation for valg af problematik, samt visionen for afgangsprojektet.

Af Jacob Bjerre Mikkelsen, Ida Sofie Gøtzsche Lange og Marion Højris Jensen

A World of Oil

The oil industry has dominated the world for the last 150 years. It has brought economical growth and technological advances but also resulted in war and environmental pollution.

The size of the oil industry is difficult to comprehend. Oil is produced all over the world and society is dependent on the black liquid. As Frank Esmann puts it: We are all ‘Hydrocarbon Humans’ – unknowingly oil dependent humans (Esmann, 2011).

The ‘Oil World’ that on one hand has had huge impact on the world has at the same time been closed land for a person living in the ‘The Everyday-World’. It has formed a network, inaccessible and somehow mysterious for a detached spectator. Procedures tied to ‘The Oil World’ are in fact isolated and alienated from ‘The hydrocarbon human’ (Fogh, 2011).

These years the world is changing due to 2 main factors: Oil peak and Sustainable discourse. Perhaps this shift will bring ‘The Oil World’ and ‘The Everyday-world’ closer together?

Læs resten af dette indlæg »


Teglworkshop, 1. år AAA – LIVE

1. år på AAA har ligenu gang i opbygning af teglmure formet gennem arbejde med cellulær automata. Du kan dagen igennem følge arbejdet live her på bloggen. Opførelsen foregår mellem Aros og Ridehuset i Århus C.


Afgang F2011, del 4: En særlig oplevelse

I foråret 2011 tog Mikkel Kjærgård Christiansen sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Gennem en række indlæg på StudArk.dk vil han, til stor glæde for os andre, dele sine erfaringer fra afgangsprojektet ‘Øjenklinik ved Søerne’.

Indlæggene vil primært fokusere på arbejdsprocessen, idet Mikkels arbejde er et godt eksempel på en metode der har ligget til grund for et velargumenteret, gennemarbejdet og reflekteret afgangsprojekt – og ikke mindst en forståelig og medrivende projektgennemgang. Der vil således, i de forskellige indlæg her på bloggen, være en indbygget tematik der uddyber udvalgte delemner fra programskrivning til den endelige præsentation.En måneds tid inde i forløbet havde jeg planlagt en byvandring. Det skulle vise sig at være en mere skelsættende beslutning end jeg kunne forudse. For at udvide sansespektret og blive opmærksom på mere end blot den visuelle kontekst, havde jeg aftalt med en blind mand at gå en tur. Netop den tur skulle vise sig at blive en fantastisk oplevelse. Efter vandringen skrev jeg nedenstående tekst, som jeg i dette indlæg vil lade tale for sig selv.

Næste indlæg bliver et indlæg, der går tættere på projektet, som efter mødet med Søren Holmgren for alvor begyndte at tage form.


KADK – afdeling 10, workshop med den spanske tegnestuen Ecosistema Urbano

Ved semesterets start har afdeling 10, Arkitektur, Vilkår og Vision for vane at starte med en workshop. Det var selvfølgelig intet undtag ved dette starten af dette semesteret. Tit er de workshops der bliver holdt, et samarbejde med en tegnestue i udlandet, og bliver holdt som et fælles oplæg mellem årgangene ved afdelingen. I september blev der således holdt en workshop med den spanske tegnestue Ecosistema Urbano, en innovativ tegnestue der  fokuserer på forståelsen af byen som et komplekst fænomen mellem arkitektur, urbanisme, ingeniørvidenskab og sociologi. Samtidig er de meget langt fremme hvad angår at bruge web mediet som en integreret del af sin design praksis og viser nye måder at tænke dette ind i både design, process og formidling.

Temaet for årets workshop var “Public space”, og blev linket til et project tegnestuen arbejder med i Hamar i Norge lige nu; “Dream Hamar”. Med udgangspunkt i Københavns pladser, skulle de studerende i grupper vælge sig en plads, analysere denne ved at være tilstedet på den aktuelle plads og tale med de mennesker der opholdt sig der. Det hele skulle dokumenteres på film, fotos eller lyd. Efterfølgende skulle grupperne ud i fra de interviews med borgerne, komme med et bud på en forbedring. Det blev lagt vægt på at tiltaget skulle sættes igang umiddelbart, med testing af designet den påfølgende dag – sådan at man med det samme ville få en respons fra byens borgere, og inddrage disse som en aktiv del i den videre process. Resultaterne blev afleveret gruppevis i  en 3 minutters lang film, der senere blev brugt i Norge som inspiration til Hamars borgere i en udstilling i forbindelse med den officielle åbningen af “Dream Hamar” den 17. september.
Alle filmer kan du se her.


Forelæsning AAA, Jeffrey Inaba/INABA – IDAG KL. 16.30

“Jeffrey Inaba teaches at Columbia University’s Graduate School of Architecture, Planning and Preservation where he is the director of C-Lab, a research unit that addresses urban and architecture issues of public consequence. Inaba is the author of World of Giving (2010) and is the features editor of Volume, an architecture and culture quarterly. He’s the founder of INABA Inc, a firm specializing in urbanism, architecture and media design located in Los Angeles. He has degrees from Harvard University’s Graduate School of Design and Graduate School of Arts and Sciences, and University of California, Berkeley.”

Auditoriet, Nørreport 22, kl. 16:30-18:00.

Efter A-scenen tager spARK med venner på byvandring med fokus på bodega-arkitektur. Tag din sidekammerat under armen og kom med. Vi mødes ude foran auditoriet efter forelæsningen.


StudArk SØGER stadig folk til redaktionen i Aalborg og Aarhus

Vi har på StudArk redaktionen i henholdsvis Aalborg, København og Aarhus allerede nu en god blanding af studerende fra alle årgange, hvilket vi vil bestræbe os på at blive ved med. Men redaktionen vil dog på helt naturlig vis blive skiftet ud med tiden, eftersom folk tager afgang, er i praktik, på udveksling eller bare ikke har lyst til at være med mere. Dette betyder at vi stort set hvert semester rekruttere nye engagerede folk, der har lyst til at blogge om hvad der sker på studiet. Så er du en af dem der har fingeren på pulsen ifht. hvad der rør’ sig i skolens respektive rum og brænder for at dele det med dine medstuderende, ja så ser vi frem til at høre fra netop DIG på studarkblog@gmail.com. Vi svarer også gerne på alle mulige andre spørgsmål der vedrører bloggen som udelukkende er blevet til for de arkitektstuderende i Danmark.


AFGANG forår 2011; Approaching Environmental Tectonics


Urban Space

Af Kristoffer Rauff

Hovedformål
Projektets hovedformål er at undersøge, hvorledes miljøparametre kan generere et (frem)
tidsrelevant projekt samt i sidste ende danne metode for udvikling af arkitektonisk design. Med
andre ord ønsker jeg at undersøge miljøspørgsmål som middel for arkitektur-udvikling, i stedet for
at se arkitekturens mål værende løsning på miljøspørgsmål.

Byfortætning af Århus midtby
Med udgangspunkt i klimakommissionens anbefalinger for et energisystem uden fossile
brændstoffer og Århus´ mål om Co2-neutralitet i 2030, udspringer idéen om den kompakte by og
dens reducerede behov for transport og den kompakte bygnings potentielt reducerede forbrug af
energi. Læs resten af dette indlæg »