KADK Afgang: Şehzadebaşı Metrolibrary

Studark5
Christoffer Brøchmann Christensen, arkitekt MAA
Projektet samtænker et bibliotek og en metrostation i det centrale Istanbul. Byen er for tiden ved at lave en ny metrolinie, og ligesom i København formes de enkelte stationer over den samme skabelon. Dette projekt går den modsatte vej og undersøger mulighederne, når man laver en fuldstændig steds-specifik station.
 
Projektet undersøger en hybrid relationen mellem to kontrasterende programmer; biblioteket er et sted for viden og fordybelse er metrostationen et dynamisk offentlig transit rum. Hvordan kan en arkitektur flette disse to modsatrettede forhold i et arkitektonisk framework? 
 

Læs resten af dette indlæg »


KADK Afgang: Fra kulkraftværk til Videnskraftværk

_MG_6617

Af Birk Daugaard, Arkitekt MAA og Alexander Ejsing, Arkitekt MAA – afgang fra Afd. 3

Vi befinder os i dag i en industriel mellemperiode, hvor produktionen af råmaterialer flytter til nye industrilande. Udviklingen i vesten peger derfor mod et nyt slags industrisamfund, hvor information, viden og kreativitet (teknologi) bliver det nye ‘råmateriale’.

I projektet defineres Svanemølleværket som et europæisk epicenter for videnskab. Et vertikalt videnskraftværk baseret på uddannelse og forskning indenfor teknologi, hvor nationale og internationale universiteter og netværk kan mødes og udvikle idéer. Omverdenens fiktive billede af København som et fremtidsværksted vil i denne bygning få en konkret og fysisk form – som en generator for hele eksperimentet København.

Læs resten af dette indlæg »


KADK Afgang: Mere Møbel

JFK_2086 1500 px

Af Anette Byberg, Arkitekt MAA – afgang fra Afd. 11
mail: byberg.a@gmail.com 

Så længe mennesket forandrer sig forandres behov og brug. Teknologiens udvikling og indflydelse på samfundet har stor betydning for, og effekt på dagens livsmønstre. Den har medvirket til en fusion af funktioner, og vi kan foretage os flere ting fra samme platform. Arbejde og afslapning er i særlig grad blevet forbundet, fordi det er muligt for os, at være online uanset hvor vi befinder os. Det ses også fysisk i boligens organisering. Fra at have været opdelt efter ét rum, én funktion, samles og forbindes i dag flere funktioner i samme ramme. Grænserne udviskes, og der opstår rum i rum.

Teknologiens udvikling har gjort os mobile, fleksible og uafhængige. Den har ændret vores måde at leve og indrette os på, og skabt nye behov. Udover at påvirke de rum, som vi bevæger os i betyder det også, at vi oplever og udlever en stor del af vores liv to-dimensionelt, visuelt og verbalt med et fravær af følesansen. Hvad vi tidligere har haft tæt på vores krop, aflæser øjet nu på afstand gennem en skærm, og herigennem leves vores liv. Med projektet skal følesansen genaktiveres efter en tid hvor synet, som den eneste sans, har kunne følge teknologien. Afstande er blevet forkortet, men den fysiske afstand mellem os gjort større.

Briksen er placeret mod væggen, og de tre sammensatte puder læner op af og danner en dyb favnende komfortabel ryg.

Briksen er placeret mod væggen, og de tre sammensatte puder læner op af og danner en dyb favnende komfortabel ryg.

Læs resten af dette indlæg »


KADK Afgang: BOLIGEN – Urban fortætning

IMG_8252_redigert_Page_1_Image_0001

Af Caroline Brandt, Arkitekt MAA – afgang fra Afd. 5

Programmet

Min intensjon med prosjektet har vært å se på boligen i en fortetnings sammenheng. Oslo arbeider i dag med en fortettingsstrategi for indre by og det er på grunn av dette jeg har valgt å fokusere på rest tomtene i byen, for å se på hvilke potensiale disse tomtene har i form av boligutvikling. Ut over boligen har jeg studert karreen og dens rolle i byen med ett ønske om å aktivere offentlige og private forløp via nye bygningskropper. Min tanke er at disse minimale boligene på tråds av deres evne til å trenge seg på, kan være med på å forsterke nye interessante by rom som aktiverer uteområder, og står som ett bindeledd i en ellers vanlig karre struktur. Man må gi for å ta, og det har hele tiden vært en aktiv motstand gjennom studiet. På tross av bygningens minimale areal har målet vært å utvikle en boform, med åpne og fleksible rom hvor mennesket står i fokus.

Oppsett_StudArk_smal_Page_55

Læs resten af dette indlæg »


KADK Afgang: Person-Transportmiddel (PT’en)

Regnvejre_B&W

Rakel Karlsdóttir, arkitekt MAA

r.karlsdottir@gmail.com
rakelkarlsdottir.wordpress.com

 

Vi er flere og flere, der skal dele asfalten, især fordi antallet af personbiler stiger kraftigt. Næsten alle har prøvet at være i en bil, hvor man sidder fast i trafikken sammen med alle de andre, som også kører alene i en 5-personers bil.

Læs resten af dette indlæg »


KADK Afgang: Kystkultur I Blåvand – Oplevelser på kanten af dansk natur og kultur.

1.2

Gitte Håhr Larsen, arkitekt MAA

Kontakt:
larsen.gitte86@gmail.com
26925407

 

EN OPLEVELSE LANGS KANTEN

Projektet er en kobling mellem det oplevede i landskabet og det oplevede i byen. En dialog mellem mennesket og naturen ved Blåvands Huk, Danmarks vestligste kant. Ved at bruge bygningen som medie tilknyttet stedets historie og dets egen funktion, og jeg bringer en sanselige forståelse af vestkystens klitlandskab og dens arkitektoner med hjem samt skaber en relation til den nære jyske natur. Blåvands Huk med sit fyrtårn bliver til en samling af arkitektoner, der øger kvaliteten af stedet og giver besøgende, forsker og forbipasserende en sanselig rumoplevelse og en tæt kontakt til naturen – samt en forståelse for hvordan gamle, vestjyske byggetraditioner kan nytænkes og videreføre det autentiske i Blåvand.

Projektet tegner og undersøger en samling af Fuglestation Blåvand, Naturens Hus og et gæstgiveri ved Blåvandshus Fyrtårn.

Læs resten af dette indlæg »


AAA Afgang: “Vi bor sammen igen”

 
af Terese Viltoft, Studio Building design
 

 

Intro 

”Vi Bor Sammen Igen” blev titlen på mit afgangsprojekt, hvis udgangspunkt var at designe et scenarie der kobler den ældre generation til familien og/eller samfundet.
Mit afgangsforløb bar præg af en omfattende analyse og fremgik som en fremtidig boligform, hvor flere generationer lever under samme tag. En udfordring der rummer komplekse problemstillinger men som også er af stor samfundsmæssig relevans. I opgaven lå der et stort fokus på tiden i boligen og spørgsmål som; Hvad sker der hvis den ældre generation går bort, eller når børnene flytter hjemmefra? Hvad sker i fremtiden, hvis alle i familien igen splittes op eller andre familier flytter ind? Det var bare nogle af de udfordringer jeg mødte under arbejdet med generationsboligen. Løsningen blev et projekt der, i sin karakter, søger nye rumlige og konstruktive elementer til, hvordan vi i fremtiden kan bo samt hvorledes vi nemt og bæredygtigt kan ændre vores bolig ud fra alle livets faser.

Løsningen bærer præg af store overvejelser omkring lys samt materialets nutidige og fremtidige betydning i forhold til at kunne ændre sig og adaptere forskellige rumligheder over en lang tidsperiode.

 

Læs resten af dette indlæg »


AAA Afgang: “A Travel Wagon – Rethinking a Typology in Denmark”

af Mads-Ulrik Husum, Studio DemokraCity
 

For my thesis project I wished to challenge the caravan as a typology from a national point of interest – which is why the title of the project is ” A travel wagon – rethinking a typology in Denmark

The project ended in a 1:1 prototype of a chosen concept functioning as a first iteration and is a result of working with the 5 following themes presented in chronological order: Research; Experimentation; Creation; Concretization; Realization.

The following is a brief description of the history, status quo, my intentions and the reasons for and possibilities of this particular area of interest from a personal and societal point of view.

Læs resten af dette indlæg »


AAA Afgang: “et spisestel”

af Kerstin Kongsted 

Mit afgangsprojekt betragtes fra en undersøgende vinkel, som hermed leder det mod et konkret produkt – spisestellet. Det beskæftiger sig med undersøgelser og eksperimenter som omhandler vores kultur og spisevaner, samtidig med at jeg har udfordret spisestellet og omfortolket det i materialerne beton, glas og træ. Projektet handler om at komme tættere på maden, om kroppen ift. stellet, vores kultur og vaner, det sanselige og om materialeundersøgelser. Mit fokus har været at designe et stel der kan tilgodese madoplevelsen – den individuelle, den hverdagsagtige eller den man får når man er flere eller til festlige lejligheder.

Læs resten af dette indlæg »


AAA Afgang: Sted til Bevægelse

 
af Christina Rousing Toxværd

STED TIL BEVÆGELSE – træningsfaciliteter på grænsen mellem by og havn

Jeg har i mit afgangsprojekt fra Arkitektskolen Aarhus beskæftiget mig med det lange kileformede område langs Risskovstien og Skovvejen i Aarhus. Her har jeg skabt en landskabelig forbindelse på tværs af mit site, ved hjælp af min bygning, som indeholder træningsfaciliteter til CrossFit.

Læs resten af dette indlæg »


KA Afgang: Vattenkraftverket

Sketch boathouse facade

Af Cand.Arch. Erik Järkil – Afdeling 5, afgang.

Vattenkraftverket är ett projekt som utforskar hur landskapet, arkitekturen, programmet och kulturen interagerar. Det utforskar också gränslandet mellan det urbaniserade samhället och den vilda naturen. Att bo arbeta och leva tätt knuten till naturen och naturens resurser. Där landskapet både fungerar som ett teoretiskt koncept och en fysisk verklighet.

Nature Urbanity connections

Læs resten af dette indlæg »


AAA Afgang – MEMORANDUM

MEMORANDUM – recreated from memory – the reconstruction of a place
By: Sine Emilie Haack Lindholm

Forgetting is the crucial balance to remembering, and it is through the loss of memory, or through forgetting, that we, voluntarily or not, make selections and then decipher meaning, from what we retain… [it] is normally a natural process to lose sight of buildings and places of memories unfolding right before our eyes. Yet the sights we lose to memory, or the sights we lose to our displacement, can exist elsewhere, in other places, in other forms. They may be sight lost, perhaps, but ultimately, they are sights found.Shelly Hornstein

In this project memory has been studied in correlation to architecture, from an experimental starting point, claiming that memory as an instrument can contribute with an imaginary aspect to elaborate and challenge the boundaries of architecture.
Architecture is usually something we associate with being visual and physical, but it is equally important to notice how architecture affects us all, and to investigate what happens to the memory of a place, when we lose sight of it.
By studying the same memory in a period of time, one will be able to find information about the imprinted qualities and the essence of a place, rooted in one’s body.
This project aimed at recalling and reconstructing a subjective experience of a place three times, as a serial reproduction. This approach served as an investigation of how a memory of a specific place changes over a period of time.
The thesis of the experiment has been that the memory continues to work with the impressions of a given place, and narrows down the specific memory, which finally only consist of the most impression-making moments and essential elements about the place.
Using myself as a test person I have worked towards a transformation of my mental space from an implicit passive archive, towards an explicit active archive. An archive which serves as an instrument to discover the poetry and examine the potentials of the ever-changing conditions.
The experiment illustrates that a new place emerges, when losing sight of a place. A dynamic place that moves beyond the three-dimensional space, thereby deforming the restrictions of our general expectation of the potentials and configurations of a place. With architecture as a foundation, an ever-transforming personal architecture arises.

1.-bevægelsesdiagram
Læs resten af dette indlæg »


KA Afgang: Et hus for håndværk og design i Marokko

A1_prelim-01

Af Cand. Arch Margret Matthiasdottir (mallamatt@hotmail.com) – KTR, afgang

Læs resten af dette indlæg »


Job i Norge?

image001


KA Afgang: Biblioteket i Rom

Biblioteket Rom_Mathias Holm_5

Af Cand. Arch. Mathias Holm (holm.mathias@gmail.com)
Afdeling 2, Afgang

Læs resten af dette indlæg »


KA Afgang: Huset mellem krydset og kurven

D:UserskennethhinkelDocumentsSKOLEAVGANGTEGNINGERHAUSMANI

Kenneth Hinkel tog inden sommeren sin afgang fra KAs studieafdeling 5 med sit projekt til et hus i Oslo. Det har han delt i denne publikation, der giver et grundigt indblik i projektet og især processen bag.


KADK Udstilling: AFSÆT / IMPETUS

Impetus_Invitation_Page_merge

På fredag d. 1/11 kl. 15.00 er der fernisering i forbindelse med AFSÆT / IMPETUS i Udstillingen på KADK. Fra invitationen:

Afsæt/Impetus er en særudstilling, hvor vi har inviteret en række interessante afgangsprofiler til at folde afgangsprojektet og bag-kataloget ud. I modeller og skitser kan publikum se med dér, hvor ideerne prøves af, studiet peaker og nallerne blev brændt i anstrengelserne for at skabe nye løsninger, produkter og processer med noget på hjerte.

De 14 udstillere er alle uddannet i 2013 og viser en generation fuld af engagement og kontraster. De unge arkitekter tager favntag med velfærdsstatens institutioner, tilbygninger til kendt kulturarv og eksperimenter, hvor arkitekturens semantik udfordres. Avantgarde mode, arkitektoniske tekstiler og bionedbrydelige materialer er på spil hos designerne.

Afsæt/Impetus viser spændvidden inden for arkitektuddannelsen og designuddannelsen på KADK, men projekterne er også forbundet på tværs i en gennemgribende sans for materialer, ønsket om at prøve nyt og udfordre både traditionen og det hypermoderne. Kig med og se hvad næste generation er formet af – og hvad de har på skitseblokken til fremtiden.


Icopal Prisen 2013 – Prisoverrækkelse torsdag d. 31/10

Finland-arkitektbillede-efteraar

På torsdag kl. 15.00 uddeles Icopal Prisen 2013 ved et arrangement på KADK. Icopal Prisen kan vel regnes som den mest prestigefulde talentpris at vinde som afgænger fra en landets arkitektskoler og følges elegant af en bekvemmelig sum.

Fra karch.dk:

Torsdag d. 31. oktober 2013 hylder Icopal for 14. gang de største arkitekttalenter fra Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus.

Der indledes med en paneldebat om bæredygtig arkitektur og design i Festsalen. Rektor Lene Dammand Lund er moderator, og panelet består af Anne Beim, professor og centerleder v. Center for Industriel Arkitektur (KADK), Nile Juul-Sørensen, direktør for Dansk Design Center og Signe Kongebro, partner og leder af bæredygtighedsafdelingen ved Henning Larsen Architects.

Efterfølgende afsløres det hvem af de 9 nominerede … der modtager Icopal Prisen.

Se de nominerede projekter her. Ønsker man at deltage, kræver det tilmelding.


AFGANG F2013

saltholm-afgang

I løbet af de næste måneder kan du følge en kandidatstuderendes vej til afgang fra CITA studio på Arkitektskolen i København.
Se Jesper Wallgrens program her og følg med i hele hans proces på Follow My Thesis Project At KADK.


Afgang vinter 2013

image001

Rektor Lene Dammand Lund åbner vinterens afgangsudstilling fredag d. 25. januar kl. 15.30. Alle er velkomne.

Udstillingen Afgang Vinter 13 præsenterer mere end 85 afgangsprojekter udført af vinterens kandidater fra Kunstakademiets Arkitektskole og Kunstakademiets Designskole.

‘Afgang’ er navnet for den endelige eksamen, der i løbet af januar har afsluttet 5 års studier for et hold nye designere og arkitekter på KADK, og udstillingen viser de kreative resultater af dette eksamensforløb.

Rektor Lene Dammand Lund åbner vinterens afgangsudstilling fredag d. 25. januar kl. 15.30. Alle er velkomne.

Udstillingen kan ses i Udstillingen og Festsalen, Danneskiold-Samsøes Allé 51-53, Holmen. Den løber fra 25. januar – 27. februar, alle dage 11-18, og der er gratis adgang.


Afgangsbedømmelse ved Arkitektskolen Aarhus

au7

AfgangsbedømmelserneArkitektskolen Aarhus nærmer sig med stormskrit, og afvikles sideløbende i 3-4 lokaliteter i perioden 21.01.13-30.01.13.

Læs mere om afgangsbedømmelserne på arkitektskolens afgangsrum.

Her finner blandt annet tidsplan for bedømmelser januar 2013.

Se digital udstilling af sidste års afgang fra Arkitektskolen Aarhus: Afgang forår 2012

Vel mødt!


Kant/Edge Udstilling KADK

Kant/Edge udstillingen på KADK er første gang, at skolen har lavet én samlet udstilling for 15 udvalgte afgængere. Udstillingen har løbet siden den 12.10 og løber indtil den 25.11 – så der er stadig masser tid til at kigge forbi. Tanken er at vise skolens bredde og højden af skolernes faglige spillerum.

Det store plus i forhold til afgangsudstillingen er mængden af materiale. Afgængerne viser her et snit ned gennem deres studie, som leder op til afgangen – altså et langt mere omfattende billede af den proces et studie har.

Her er er skolens katalog som issuu.
Og her er nogle fotos fra skolens flickr.


Sving de gamle træben til Raasejl, AAA

OHØJ, alle I gæve søulke og friskfangede sild!

Læs resten af dette indlæg »


KADK – Vinter Afgang

Fra Ka-net:

Vinterens afgangsudstilling på Holmen viser 100 afgangsprojekter fra Kunstakademiets Arkitektskole og Kunstakademiets Designskole. De to skolers afgængere er for første gange samlet side om side i en udstilling, der emmer af kreativitet og opfindsomhed.

For første gang udstiller de to nyfusionerede skolers afgangsprojekter side om side. 60 unge arkitekter og 50 unge designere præsenterer deres visioner for morgendagens arkitektur og design og demonstrerer en smittende glæde ved deres faglighed.

Mangfoldigheden udfolder sig på tværs af byplaner, opstalter, , ipads og visuelle koncepter – man møder blandt andet design, der forbedrer tilværelsen for børn, projekter, der tager fat i centrale hensyn til klima og energiforbrug, og løsninger der genskaber liv, økonomi og mening i hensygnende udkantsområder.

Tid og sted
28. januar – 15. februar 2012, alle dage 11-18, gratis adgang
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering
Udstillingen og Festsalen
Danneskiold-Samsøes Allé 51, Holmen
1435 København K

This is not a new city [Master Thesis E/11] Del 4, AAA

AN OPEN INVITATION FOR MY FINAL CRITIQUE
Af Troels Steenholdt Heiredal

I keep getting the question, “when is your model gonna be done?“. Never; it’s not the purpose of the model to be done, the model is the vessel, that pulls the architecture to the surface. It has to reach a level where it can carry the project at the presentation. It’s almost at the end now. I have a few days of intensive work with the model to reach this level, to paraphrase David Gersten: when we have an incredible  amount of work to do, we must slow down in order to reach the end.

Above: Snapshot of the state of the model as it is was at the time the boards had to be delivered.

I would like to invite all, whom have found these small posts from my process interesting, to my presentation. (Monday the 23rd of January, 09.10 at Studsgade Auditorium AAA.) My mentor is Stephen Willacy, internal-critique is by Rasmus Grønbech Hansen and external critique by Helle Juul and sir Peter Cook.

Seven boards of varying sizes

Revisit part one, two and three.


Temporary Architecture [Master Thesis E/11] Del 3, AAA

Continuously reworked collage, photoshop, photocopy and pencil on A3

TEMPORARY ARCHITECTURE AND THE MODEL AS A PROCES-MACHINE
Af Troels Steenholdt Heiredal

[Temporality] ; for something to be defined as temporary it must relate to something known to have a permanent character; and then the temporary must disappear or change. In our society it seems like the two states are converging – in Tokyo the average expected lifetime of a building is less than 20 years – buildings are  no longer forever. But why do we then still construct architecture as if it was to last for a hundred years?

The real test of architecture is to be found at the scale of 1:1, but since architecture cost a lot of money and takes a long time to deliver, not much testing goes on. The discourse and production of temporary architecture revolve around a festival and event based architecture. What would happen if we were to let lose the temporary architecture in the realm of the real architecture? What if we could investigate new ways of living together, new social patterns at the scale of life. Læs resten af dette indlæg »


Afgang F2011, del 6: Det nære

I foråret 2011 tog Mikkel Kjærgård Christiansen sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Gennem en række indlæg på StudArk.dk vil han, til stor glæde for os andre, dele sine erfaringer fra afgangsprojektet ‘Øjenklinik ved Søerne’.

Indlæggene vil primært fokusere på arbejdsprocessen, idet Mikkels arbejde er et godt eksempel på en metode der har ligget til grund for et velargumenteret, gennemarbejdet og reflekteret afgangsprojekt – og ikke mindst en forståelig og medrivende projektgennemgang. Der vil således, i de forskellige indlæg her på bloggen, være en indbygget tematik der uddyber udvalgte delemner fra programskrivning til den endelige præsentation.

Det er klart at det haptiske spiller en væsentlig rolle når en af de vigtigste sanser, nemlig synet, er svækket. Det havde jeg for øje allerede i programmet, men det blev naturligvis fuldstændig nærværende og rystende relevant efter byvandringen med den blinde mand. Der er dog en væsentlig ting, som jeg ikke fik skrevet ordentligt ind i programmet og som jeg ærgrede mig lidt over undervejs. Det haptiske, altså det nærsanselige, spiller naturligvis en rolle alle vegne. Det gælder for den blinde eller den svagtseende, som jo vandrer omkring i hele byen og ikke kun i en øjenklinik på Frederiksberg, men også for alle os andre. Som øvelse var det dog et yderst velfungerende tankeeksperiment. Ligesom i naturvidenskaben var det også her interessant at kigge på et grænsetilfælde – den yderste konsekvens – for netop at få tingene til at stå klart.

Læs resten af dette indlæg »


Gode råd til dit Portfolio [AAA, 2011]

3 studerende fra Arkitektskolen Aarhus præsenterer her hvordan man laver et effektivt, korrekt og iøjenfaldende portfolio. Der fortælles om portfolio layout og hvordan man præsenterer sit portfolio til ansættelsessamtaler. De tre oplæg handler desuden om, hvordan man udvælger sit præsentationsmateriale og hvordan man vinkler sit portfolio så det kommunikerer diversitet.

Medvirkende: Esben Serup Jensen, Kathrine Stæremose, Mads Bay Møller


The Paris drawings [Master Thesis E/11] Del 2, AAA

Af Troels Ivan Steenholdt Heiredal

Preface; When contacted by Lise – I am not Lise even though the post states that I am – I agreed to do this, my hope being that this “live-blog-thesis-update” creates a reaction. I will put forward my investigations, my findings, my thoughts, my analysis, my conclusions, my fears and joys, in the hope that some of you would like to discuss or further comment. It’s only through conversation that we move forward. I find it important to go out and do field research in relation to a given project, particularly where a final project is concerned. A study trip provides huge input and adds perspective to your project. I went to Paris to try and dissect the city through drawings, to draw the feeling of parisian space, to draw the further development of Paris, to draw an understanding of a city.

Since returning from Paris, whilst organizing my drawings, I have discovered that a lot of them are lists. Lists of metro stations, lists of metro rides, lists of creatures in Parc de la Villette, lists of additional spaces encompassing the streetscape, lists of new connections. I have stopped to ponder could it be that I was reading George Perec during the trip?

The drawing follows; categorised and presented in a short text. At this moment in the project I don’t have a clear idea about what they represent, other than investigations and observations. This is where the analyse take its beginning. The translation of the Paris experience into the context of my project, makes me a little nervous, this is where it can all go wrong. It can only inform the project if it has something to offer, beauty isn’t a quality. I must not be blind. Translation is very exciting. Læs resten af dette indlæg »


Afgang F2011, del 5: Ved tegnebordet

I foråret 2011 tog Mikkel Kjærgård Christiansen sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Gennem en række indlæg på StudArk.dk vil han, til stor glæde for os andre, dele sine erfaringer fra afgangsprojektet ‘Øjenklinik ved Søerne’.

Indlæggene vil primært fokusere på arbejdsprocessen, idet Mikkels arbejde er et godt eksempel på en metode der har ligget til grund for et velargumenteret, gennemarbejdet og reflekteret afgangsprojekt – og ikke mindst en forståelig og medrivende projektgennemgang. Der vil således, i de forskellige indlæg her på bloggen, være en indbygget tematik der uddyber udvalgte delemner fra programskrivning til den endelige præsentation.

Arbejdet ved tegnebordet efter gåturen med den blinde mand handlede meget om de infrastrukturelle forløb. Både patientens og personalets, men også det offentlig forløb (stien) som begyndte at tegne sig langs den nordlige side af huset. Det var et arbejde i snit, plan og model i skala 1:100. Et arbejde som på mange måder var og er fascinerende. Tegning for tegning tygger man sig igennem problemstillingerne velvidende at alt ikke løses i et hug. Én model kaster ideen til en tegning af sig. Hver gang en tegning tegnes bliver man lidt klogere på hvad den næste model skal afprøve. På den måde ”pingponger” medierne sig igennem dilemmaerne. Det er netop dette swing, der er vigtig at få i gang.


Planskitse 1:100

Læs resten af dette indlæg »